Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Immunologiczne reakcje skóry na patogeny

Wytworzenie odporności na infekcje wymaga aktywacji komórek T pamięci immunologicznej. Zrozumienie mechanizmów powstawania tych komórek w skórze właściwej ma istotne znaczenie dla opracowania odpowiednich procedur interwencyjnych.
Immunologiczne reakcje skóry na patogeny
Za większość bakteryjnych infekcji skóry u ludzi odpowiada gronkowiec złocisty (SA, Staphylococcus aureus) stwarzający poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Istniejące dowody wskazują, że, w przeciwieństwie do typowych bakterii otoczkowych, które indukują skuteczne humoralne odpowiedzi immunologiczne, reakcja naszych przeciwciał na gronkowca złocistego nie zapewnia nam wystarczającej ochrony. Jest wręcz przeciwnie, limfocyty T wytwarzające IL-17 zapewniają tylko komórkową odpowiedź odpornościową na SA.

Wydaje się, że kluczową rolę w mechanizmach chroniących nas przed patogenami wywołującymi choroby skóry odgrywa flora bakteryjna gospodarza. U zdrowych ludzi bakterie z gatunku Staphylococcus żyją w symbiozie na powierzchniach ciała takich jak skóra. Z tego powodu uczestnicy finansowanego z funduszy UE projektu METAPATH (Integrated study of skin resident memory T cells and dermal mononuclear phagocytes in the fight against pathogens) zbadali wpływ kolonizacji skóry przez gronkowca złocistego na odpowiedź immunologiczną przeciwko SA.

Wykorzystując mysi model kolonizacji skóry przez SA, badacze dowiedli, że przy wtórnym zakażeniu gronkowcem złocistym patogeny są zwalczane dużo szybciej. Przeprowadzona następnie analiza wrodzonych i nabytych odpowiedzi immunologicznych wykazała istnienie swoistej sygnatury immunologicznej powiązanej z odpornością ochronną przeciw SA. Co ważne, pojedyncze zastosowanie miejscowe SA było wystarczające do powstania długoterminowej pamięci ochronnej przeciw SA u badanych myszy. Ponadto zespół udowodnił, że neutrofile nie mają wpływu na wrodzoną i nabytą odpowiedź limfocytów T przeciw SA.

Następnie, rozpatrując rolę komórek dendrytycznych skóry w rozpoznawaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu obcego materiału z komórek obwodowych do lokalnych węzłów chłonnych, naukowcy przeanalizowali ich potencjalny wpływ na odpowiedź przeciw SA. Do tego celu użyli wyspecjalizowanych mysich modeli z osłabionymi subpopulacjami swoistych komórek dendrytycznych. Uzyskane wyniki potwierdzają rolę migracyjnej subpopulacji komórek dendrytycznych w indukowaniu nabytej odpowiedzi immunologicznej przeciw gronkowcowi złocistemu. Rola komórek Tγδ okazała się kluczowa również w przypadku pamięci krótkotrwałej.

Podsumowując, odkrycia dokonane w ramach projektu METAPATH zwiększyły wiedzę na temat mechanizmów immunologicznych powiązanych z kolonizacją bakteryjną skóry oraz odpowiedzi odpornościowych chroniących nas przed zakażeniem gronkowcem złocistym. Wiedza ta zostanie wykorzystana do opracowania nowych szczepionek przeciwko SA.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Skóra, gronkowiec złocisty, METAPATH, komórki dendrytyczne, limfocyty Tγδ
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę