Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DREADS — Wynik w skrócie

Project ID: 325999
Źródło dofinansowania: FP7-JTI
Kraj: Włochy
Dziedzina: Przemysł, Transport

Wymiarowanie komponentów do siłowników stosowanych w lotnictwie

Zespół naukowców z UE opracował metodę wymiarowania elementów mechanicznych (tj. śruby kulowej i łożyska oporowego), kluczowych elementów siłowników elektromechanicznych w statkach powietrznych. Po fazie projektowej wyprodukowano także urządzenia testowe i próbki potwierdzające skuteczność nowej metody.
Wymiarowanie komponentów do siłowników stosowanych w lotnictwie
Obecnie statki powietrzne wykorzystują siłowniki hydrauliczne do poruszania elementów mechanicznych odpowiedzialnych za sterowanie lotem. Takie mechanizmy są złożone i ciężkie, a zatem nieefektywne w porównaniu z siłownikami elektromechanicznymi.

W ramach finansowanego przez UE projektu DREADS opracowano kluczowe komponenty mechaniczne dla układów siłowników elektromechanicznych. Zespół opracował i zweryfikował metodę wymiarowania elementów składowych siłownika elektromechanicznego. W szczególności metoda przeznaczona będzie dla elementów tocznych o małych oscylacjach i obciążeniach wysokoczęstotliwościowych, które stanowią części siłowników odpowiedzialnych za sterowanie lotem i znajdujących się w tarczy sterującej helikoptera. To ulepszenie jest zgodne z kryteriami wymiarowania określonymi w normach ISO 281 i 3408. Wcześniej uznawano je za nieodpowiednie w warunkach pracy siłowników sterujących lotem. Zespół przygotował studium przypadku dotyczące zastosowania.

Prace rozpoczęto od przeglądu literatury przedmiotu i wytycznych producentów. Zespół DREADS badał najnowocześniejsze metody wymiarowania obecnie stosowane w przemyśle lotniczym.

Następnie naukowcy określili wymagania dotyczące innowacyjnego sposobu wymiarowania oraz ukończyli plany walidacji. Zespół ocenił w sposób teoretyczny możliwe tryby awarii elementów tocznych, a następnie porównał je z doświadczeniami producentów. Takie porównanie umożliwiło dokonanie modyfikacji w obliczeniach obejmujących wszystkie zakresy ruchu i obciążenia wysokoczęstotliwościowe. Następnie członkowie projektu określili kryteria dotyczące bezpiecznej pracy.

Naukowcy zastosowali nową metodę wymiarowania w konstrukcji siłownika tarczy sterującej śmigłowca. W porównaniu z oryginałem ulepszona konstrukcja przyniosła poprawę w zakresie obwiedni i ciężaru, ale charakteryzowała się taką samą żywotnością.

Po zakończeniu fazy projektowej zespół wyprodukował urządzenia testowe i próbki. Stworzono jedno dodatkowe urządzenie i więcej próbek niż proponowano na początku projektu. Dodatkowe elementy pomogły naukowcom osiągnąć większą statystyczną pewność.

Etapy walidacji i oceny potwierdziły, że opracowane w ramach projektu innowacyjne rozwiązania działały zgodnie z planem. Nowa konstrukcja była bardziej efektywna i solidniejsza. Projekt pomógł w identyfikacji najważniejszych słabych punktów.

Rezultaty projektu DREADS przyczynią się do wprowadzenia elektromechanicznych siłowników do konstrukcji lotniczych. Nowa technologia sprawi, że samoloty będą lżejsze i będą zużywały mniej paliwa, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz przyniesie inne korzyści.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Statek powietrzny, wymiarowanie komponentów mechanicznych, siłowniki elektromechaniczne, DREADS, elementy toczne, lotnictwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę