Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa metoda pomiaru zachowania organizacyjnego w odniesieniu do konkurencyjności przemysłu

W ramach unijnej inicjatywy zbadano związek między strukturami organizacyjnymi firm i ogólną konkurencją w przemyśle.
Nowa metoda pomiaru zachowania organizacyjnego w odniesieniu do konkurencyjności przemysłu
Dzięki finansowaniu przez UE naukowcy uczestniczący w projekcie EMPIRICAL ORGAIO (Empirical assessment of intra-organizational behavior on industry competitiveness) udoskonalili ramy empiryczne, które opierają się na założeniach organizacji przemysłowej.

Metoda, która wykorzystuje dane z kilku firm i branż, polega na szacowaniu tarć wewnętrznych i kosztów transakcji, a także badaniu wpływu zmian organizacyjnych na ceny, konkurencję i dobrobyt w danym przemyśle. Podobną strategię zastosowano do bezpośredniej oceny intensywności konkurencji między różnymi firmami w branży.

Partnerzy projektu stwierdzili, że niedawno opracowane instrumenty różnicowania, które wykorzystują niejednorodność w obszarze produktów, mogą przyczynić się do identyfikacji odpowiednich parametrów podaży. To pozwala na ocenę szczegółowych struktur zachowań związanych z podażą. Następnie wykorzystano dane z sektora produktów zbożowych gotowych do spożycia. Dostępność danych dotyczących zarówno cen detalicznych, jak i hurtowych znacząco przyczyniła się do uporządkowania kwestii kosztów i marż branżowych.

Z perspektywy organizacyjnej zespół EMPIRICAL ORGAIO wykazał, że stopień maksymalizacji wspólnego zysku łączących się firm wzrasta w ciągu pierwszych dwóch lat od fuzji. To ostatecznie prowadzi do niemal pełnej maksymalizacji wspólnych zysków.

Jeśli chodzi o przemysł, naukowcy zauważyli, że 15–22% hurtowych marż branżowych w danym przedziale czasowym było wynikiem współpracy firm z branży. To stanowiło dowód na to, że zachowanie branży nie polega na całkowitej konkurencji.

W ramach projektu EMPIRICAL ORGAIO opracowano metodę pozwalającą na potwierdzenie, że symulacja fuzji opiera się zwykle na założeniu, iż firmy całkowicie i błyskawicznie maksymalizują zyski wspólne po przeprowadzeniu fuzji. Opracowano również rozwiązania pozwalające na ocenę stopnia konkurencji w branży. Jest to szczególnie ważne w przypadku opracowywania polityki dotyczącej konkurencji, ponieważ dzięki temu rozwiązaniu władze wiedzą, kiedy należy skontrolować rynek pod kątem problemu praktyk antykonkurencyjnych. Projekt stworzył również solidne podstawy do oceny, czy wyniki firmy mogą zostać pogorszone z powodu nieskutecznej integracji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zachowanie organizacyjne, konkurencyjność przemysłu, EMPIRICAL ORGAIO, wspólny zysk, fuzja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę