Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FORECOMM — Wynik w skrócie

Project ID: 625452
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Badania podstawowe, Środowisko

Wpływ zmian klimatu na oddziaływania biotyczne

Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń dla bioróżnorodności naszej planety i dotyka wszystkich biomów, powodując utratę siedlisk, nadmierną eksploatację zasobów naturalnych oraz rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków i chorób. W ramach inicjatywa finansowanej przez UE zbadano, w jaki sposób zmieniający się klimat globalny może wpływać na oddziaływania biotyczne i ich wpływ na różnorodność biologiczną.
Wpływ zmian klimatu na oddziaływania biotyczne
Jednym z największych wyzwań stojących przed ekologami jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób społeczności obecne w przyrodzie poradzą sobie ze zmianami klimatycznymi. Naukowcy stworzyli więc modele komputerowe służące do przewidywania zmian dotyczących rozmieszczenia gatunków, społeczności i różnorodności filogenetycznej. Jednakże większość modeli predykcyjnych nie uwzględnia oddziaływań biotycznych i nie jest w stanie dokładnie przewidzieć reakcji społeczności.

Niemniej oddziaływania biotyczne, takie jak drapieżnictwo, konkurencja i związek między pasożytem a gospodarzem, mają wpływ na rozmieszczenie gatunków na dużą skalę, co jednocześnie wpływa na ich zdolność do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi. W związku z tym powstał finansowany ze środków unijnych projekt FORECOMM (Forecasting community-level responses to global change), którego celem było poszerzenie wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

Naukowcy wykorzystali metodę modelowania, aby połączyć istniejące dane dotyczące zmian klimatycznych, rozmieszczenia gatunków, składu społeczności i oddziaływań biotycznych. Model ten przyczynił się do opracowania koncepcji dotyczącej określenia najważniejszych oddziaływań biotycznych wśród społeczności gatunków w danym regionie. Model pozwolił również na określenie sieci troficznych poprzez integrację różnych źródeł danych.

Aby sprawdzić, czy poszczególne gatunki i grupy troficzne reagują spójnie na gradienty biogeograficzne i środowiskowe, wykorzystano zestaw danych długoterminowych dotyczących społeczności żyjących w jeziorach archipelagu Azorów. Naukowcy z projektu FORECOMM odkryli, że zgodność przestrzenna w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków w grupach troficznych była zawsze większa, niż można było oczekiwać.

Projekt FORECOMM przyczynił się do poprawy modelowania zmian środowiskowych i wpływu bioróżnorodności na indywidualne reakcje na zmiany. Dzięki temu można lepiej zrozumieć, w jaki sposób społeczności ekologiczne będą reagować na zmieniający się świat. Projekt potwierdza również wcześniejsze założenia, iż społeczności mogą być modelowane jako kohorta w przypadku odpowiedniego rozmieszczenia funkcji. W przyszłości prace te mogą zostać wykorzystane do opracowania prognoz dotyczących reakcji na zmiany środowiskowe na poziomie społeczności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, oddziaływania biotyczne, bioróżnorodność, FORECOMM, grupy troficzne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę