Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjne modele pomogą usprawnić eksplorację danych w Europie

Chociaż wiele europejskich projektów badawczych opiera się na zbiorach big data, eksploracja ograniczonych i niekompletnych zbiorów danych spotyka się z niewielkim zainteresowaniem. Dzięki unijnej inicjatywie zwiększono rzetelność naukową europejskiego środowiska badawczego w zakresie eksploracji danych.
Innowacyjne modele pomogą usprawnić eksplorację danych w Europie
Świat wciąż czeka na opracowanie ściśle określonej metodologii dla eksploracji niepełnych zbiorów danych. Teoria szarych systemów, która rozwiązuje problem niepewności i brakujących informacji, jest nadzieją dla tego rodzaju zbiorów. Europa z pewnością odniosłaby znaczne korzyści, podążając za przykładem Chin, gdzie teoria ta została z powodzeniem wdrożona.

Uczestnicy finansowanego z funduszy unijnych projektu GS-A-DM-DS (Grey systems and its application to data mining and decision support) stworzyli nowy model predykcyjno-decyzyjny, który dostarcza bardziej wiarygodnych wyników w skomplikowanych sytuacjach.

Zespół projektu GS-A-DM-DS przygotował zestaw kryteriów wyboru i kalibracji szarych modeli po zakończeniu systematycznych badań. Pomoże to zapewnić nowym, niedoświadczonym w tym temacie użytkownikom łatwiejszy dostęp do predykcji i prognozowania z wykorzystaniem teorii szarych systemów. Opracowane kryteria pomogą także upowszechnić w Europie stosowanie szarych systemów do eksploracji danych.

Partnerzy projektu stworzyli szereg szarych modeli umożliwiających bardziej precyzyjne i wiarygodne przewidywanie i prognozowanie przy niewielkiej ilości danych i braku odpowiednich informacji. Znajdą one zastosowanie w procesach eksploracji danych, które wymagają wysokiej wydajności i niezawodności przy jednoczesnym obniżeniu wymagań względem zbioru.

Uczeni przygotowali również modele decyzyjne, które zostały przetestowane w drodze symulacji oraz analizy rzeczywistych przypadków zastosowania. Okazało się, że są one skuteczniejsze od istniejących rozwiązań alternatywnych. Modele te nie tylko zapewnią bardziej realistyczne i solidne podstawy dla procesu podejmowania decyzji, lecz także ułatwią zwykłym użytkownikom korzystanie z metod reprezentacji niepewności.

Ponad 30 publikacji naukowych zostało opublikowanych w czołowych, międzynarodowych czasopismach akademickich i przedstawionych na konferencjach. Warto też wspomnieć, że jeden z uczestników inicjatywy GS-A-DM-DS znalazł się na liście 10 najbardziej obiecujących naukowców w kategorii „Communicating Science” (rozpowszechnianie nauki) nagród przyznawanych w programie działań „Marie Skłodowska-Curie” w 2017 roku. Co więcej, w Chinach i w Europie zespół projektu zorganizował ponad 10 wizyt studyjnych, seminariów i kursów szkoleniowych. W wyniku tych działań założono międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz szarych systemów i analizy niepewności zrzeszające badaczy z Chin, Europy i Ameryki Północnej.

Projekt GS-A-DM-DS dowiódł nie tylko możliwości zastosowania szarych systemów w eksploracji danych, lecz także ich ogromnego potencjału w odniesieniu do analizy ograniczonych i niekompletnych zbiorów. Zdobyta wiedza w znacznym stopniu wpłynie na rozwój szarych systemów i eksploracji danych w Europie.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Eksploracja danych, szare systemy, GS-A-DM-DS., wspomaganie decyzji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę