Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INNO-ACT — Wynik w skrócie

Project ID: 624717
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe

Dogłębna analiza wewnętrznych mechanizmów innowacji rozwiązujących naglące problemy społeczne

Celem jednej z unijnych inicjatyw było zrozumienie procesu powstawania innowacji oraz sposobu, w jaki stawiają one czoła złożonym wyzwaniom społecznym.
Dogłębna analiza wewnętrznych mechanizmów innowacji rozwiązujących naglące problemy społeczne
Dzięki dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu INNO-ACT (Innovation in action: Studying innovation in times of crisis) przyjęto krytyczne stanowisko wobec innowacji, aby zrozumieć, co – oraz w jaki sposób – dzięki nim powstaje, a także zgłębić ich wpływ na rozwiązywanie wieloaspektowych problemów społeczeństwa.

Aby zrealizować założenia projektu, zespół badawczy podjął się zadania systematycznego wyszukiwania informacji. Posłużono się również etnograficznymi metodami badawczymi w celu przeprowadzenia badań terenowych w społeczności innowatorów oraz profesjonalistów z dziedziny innowacji w zróżnicowanych warunkach. Aby prześledzić rozwój innowacji u samego źródła, uczeni skorzystali z teorii i metod opracowanych przez antropologów badających grupę specjalistów z dziedziny technologii i nauki oraz ekspertów merytorycznych.

W obrębie prac nad rozwojem innowacji zespół projektu INNO-ACT połączył ze sobą niezależne dziedziny akademickie sklasyfikowane ogólnie jako innowacje społeczne, technologiczne i biznesowe. Stanowiło to duży krok naprzód na drodze do stworzenia „antropologii innowacji”. To interdyscyplinarne podejście nie tylko łączy ze sobą współczesne silosy kapitału intelektualnego, lecz także dostarcza praktycznej i teoretycznej wiedzy z dziedziny, która ma ogromny wpływ na przemysł, politykę publiczną i społeczeństwo.

Partnerom projektu udało się wyjaśnić kilka powiązanych ze sobą zagadnień. Pierwsze z nich dotyczyło sposobu, w jaki innowacje uzyskały swoją obecną rangę, w szczególności na terenie Unii Europejskiej. Drugie odnosiło się do różnych znaczeń, dyskursów i wartości, które były przywoływane przez rozmaite podmioty w odniesieniu do innowacji. Z kolei ostatnią kwestią były okoliczności, w jakich innowacje powstają i przynoszą korzyści całemu społeczeństwu.

Zespół wykorzystał zgromadzone w ramach projektu informacje o charakterze epistemologicznym i empirycznym w celu sformułowania konkretnych zaleceń. Celem opracowanych sugestii jest wsparcie procesu planowania przyszłych działań. Dzięki podjętym wysiłkom badacze zdobyli nową wiedzę techniczną, podwyższyli swoje kwalifikacje zawodowe, a także wzbogacili paletę zdolności i umiejętności badawczych w zakresie badań nad innowacyjnością i zarządzania innowacjami. Utworzyli również nową, profesjonalną sieć.

Rezultaty przeprowadzonych badań ujęto w 10 artykułach przedstawionych na międzynarodowych konferencjach lub warsztatach naukowych. Obecnie trwa proces przygotowywania ich do publikacji.

Łącząc ze sobą wiedzę zawartą w często pomijanej literaturze antropologicznej oraz nowe podejście do badań nad człowiekiem współczesnym, projekt INNO-ACT przyczynił się do osiągnięcia znacznych postępów w dziedzinie nauki o innowacjach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Innowacje, wyzwania społeczne, INNO-ACT, innowacje w akcji, czasy kryzysu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę