Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EMOWELF — Wynik w skrócie

Project ID: 628012
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Dobrostan emocjonalny australijskich Aborygenów

W ramach unijnego projektu do jednego z australijskich uniwersytetów wysłano delegację, której celem był transfer wiedzy. Przedmiot prowadzonych badań stanowiła rdzenna ludność Australii oraz jej historia, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z dziedziny językoznawstwa i procesu odzyskiwania języka, a także wpływ reformacji protestanckiej.
Dobrostan emocjonalny australijskich Aborygenów
Centrum Doskonałości Wellcome Trust w Dziedzinie Historii Emocji prowadzi swoją działalność w obrębie struktur Szkoły Historii Uniwersytetu Królowej Marii w Londynie. Większość z pracujących tam 40 historyków to eksperci z dziedziny europejskiego średniowiecza, renesansu i okresu wczesnonowożytnego.

W ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu EMOWELF (Emotional welfare: From brotherly love to fraternity) jeden ze wspomnianych badaczy został na 12 miesięcy oddelegowany do Centrum Doskonałości w Dziedzinie Historii Emocji Australijskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. Uczony prowadził swoje badania na australijskim Uniwersytecie w Adelaide, nawiązując kontakt z innymi placówkami Centrum w Brisbane, Melbourne, Sydney i Perth. Celem inicjatywy było zapewnienie transferu wiedzy zarówno pomiędzy dwoma Centrami, jak i do instytucji macierzystej oddelegowanego badacza w Irlandii.

Naukowcy poznali najnowsze metody stosowane w australijskim ośrodku. Prowadzone działania skupiły się na zagadnieniach badawczych takich jak zmiana, znaczenia i kształtowanie współczesności. Uczestnicy inicjatywy EMOWELF wzięli również udział w realizacji i zarządzaniu największym na świecie projektem badawczym z dziedziny nauk humanistycznych.

Oddelegowany personel wykorzystał zasoby przechowywane w Archiwum Stanowym Australii Południowej, Bibliotece Stanowej Australii Południowej, a także w Archiwum Luterańskim Australii i Papui-Nowej Gwinei. Badacze zacieśnili kontakty z rdzennymi plemionami Barngarla i Kaurna, skupiając się na procesie odzyskiwania języka. Tym samym nawiązano też współpracę z instytutem lingwistyki Uniwersytetu w Adelaide.

Prowadzone prace wpisują się w kontekst planowanej na październik 2017 roku ekspozycji muzealnej, która ma zostać zorganizowana w należącej do Uniwersytetu w Adelaide Bibliotece Barra-Smitha. Wystawa upamiętni pięćsetną rocznicę reformacji protestanckiej. Z myślą o tym wydarzeniu badacze biorący udział w projekcie przygotowali eksponat o nazwie „Love Thy Neighbour”, który zgłębia temat wpływu reformacji na relacje pomiędzy Europejczykami a rdzennymi mieszkańcami Australii.

Poprzez językową prezentację ciągłości kulturowej, zespół projektu EMOWELF dostarczył australijskiemu rządowi cennych informacji, które umożliwią bardziej przemyślane kształtowanie polityk dotyczących praw rdzennej ludności do zamieszkiwanej przez nią ziemi. Praca nawiązuje również do tubylczego tytułu do ziemi oraz praw ludności rdzennej. Prowadzone badania przyczyniły się do ożywienia świadomości kulturowej rdzennych mieszkańców Australii, a osiągnięte tą drogą umocnienie poczucia własnej wartości pozytywnie wpłynęło na kwestie zdrowotne i społeczne w społecznościach Aborygenów.

Po powrocie do Londynu zespół projektowy nawiązał współpracę z licznymi grupami badawczymi. Objęły one Szkołę Historii, programy teatralne, a także psychiatrów z Instytutu Medycyny Prewencyjnej Wolfsona.

Dzięki osiągnięciom inicjatywy udało się stworzyć pomost pomiędzy historią a doświadczeniami współczesnej ludności tubylczej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Aborygeni, dobrostan emocjonalny, ludność rdzenna, EMOWELF, braterstwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę