Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CARDIMMUN — Wynik w skrócie

Project ID: 601728
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Zdrowie

Nowe przeciwciało terapeutyczne dla serca w niebezpieczeństwie

Naukowcy z UE opracowali lek, który blokuje zapalenie naczyń, zmniejszając ryzyko chorób sercowo-naczyniowych (CVD) u pacjentów. Druga inicjatywa finansowana przez UE przyczyniła się do dalszego opracowania i zarejestrowania tego leku w celu zastosowania klinicznego.
Nowe przeciwciało terapeutyczne dla serca w niebezpieczeństwie
Badania wykazały, że niskie stężenie przeciwciał przeciwko fosforylocholinie (anty-PC) może wskazywać na większe ryzyko rozwoju CVD, jak również powikłania u istniejących pacjentów. Dlatego też inicjatywa UE CVDIMMUNE opracowała lek PC-mAb - innowacyjne, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne, które może zapobiegać zapaleniu naczyń.

Projekt CARDIMMUN, finansowany przez Unię Europejską, został stworzony w celu śledzenia naukowego odkrycia CVDIMMUNE i przekazania leku PCM-mAb do badań klinicznych i rejestracji rynkowej.

Ogólnym celem było zapewnienie, że mAb PC-a osiągnie komercyjnie opłacalny etap poprzez wykazanie dowodu aktywności u pacjentów oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji, w celu rozpoczęcia próby fazy klinicznej 2a (weryfikacja koncepcji). Aby osiągnąć te cele, partnerzy projektu przeprowadzili szereg działań wspierających. Działania te obejmowały modele badań przedklinicznych w celu wykazania skuteczności PC-mAb, umożliwiając przełożenie z modeli przedklinicznych na profilaktykę wtórną u chorych na CVD.

Dobry profil bezpieczeństwa PC-mAb został wykazany także w badaniach toksyczności oraz w profilach farmakokinetycznych, wspomagająco raz w miesiącu dawkowanie PC-mAb w badaniach klinicznych fazy 1 u zdrowych ochotników i pacjentów docelowych.

Choroba tętnicy okluzyjnej jest chorobą przewlekłą, w której ryzyko wystąpienia ciężkich zdarzeń, takich jak zawał serca i udar, jest wysokie. W przypadku wystąpienia w kończynie pacjenta, poważnie ogranicza mobilność pacjentów, a tym samym jakość życia, powodując duży ból, nawet podczas odpoczynku, a także wysokie ryzyko amputacji kończyn.

Wyniki tego badania w ciężkich chorobach tętnic obwodowych (PAD) poddanych rewaskularyzacji były pozytywne; wykazywały wysokie bezpieczeństwo i tolerancję, a także właściwości przeciwciał wspomagając podawanie raz w miesiącu. Stworzyło to podstawę do wygenerowania dowodu aktywności w wybranych grupach docelowych.

CARDIMMUN znacznie zwiększył atrakcyjność i wartość handlową leku PC-mAb, zapewniając tym samym plany zainicjowania kolejnego badania potwierdzającego koncepcję.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Choroba sercowo-naczyniowa, PC-mAb, przeciwciało monoklonalne, CARDIMMUN, choroba tętnicy obwodowej
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę