Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GMCM — Wynik w skrócie

Project ID: 303729
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Mechanizm prowadzący do migracji komórek

Kierowana migracja komórek ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego tworzenia tkanek i narządów w rozwoju embrionów, a także angiogenezy tkanek i gojenia ran u dorosłych. Jednakże, ma również duży udział w chorobach takich jak rak i chroniczne stany zapalne.
Mechanizm prowadzący do migracji komórek
Ruch komórek został dobrze zbadany w kulturach tkankowych. Jednakże to, jak komórki oddziałują ze środowiskiem w całych żywych organizmach i jak te skomplikowane interakcje kształtują ich zachowanie, jest mniej zrozumiałe. Finansowany przez UE projekt GMCM (Guidance mechanisms of cell migration) dotyczył tej luki w wiedzy przy użyciu pierwotnych komórek rozrodczych (PGC) w zarodkach muszek owocówek jako modelu do badania mobilności i przewodnictwa w pojedynczej komórce.

PGC są podstawowymi komórkami u wszystkich zwierząt. Płodność i utrzymanie gatunków zależą od produkcji jaj i plemników, co z kolei zależy od związku PGC z komórkami somatycznymi gonady. W związku z tym badanie migracji PGC podczas rozwoju organizmu umożliwiło naukowcom zbadanie migracji pojedynczej komórki i regulację płodności.

Poprzednie badania wykazały, że prowokacja PGC do somatycznej gonady regulowana jest poprzez wytwarzanie chemioteratabiny modyfikowanej lipidem (prenylowanej). Zmodyfikowano ją prenylową proteazą Dste24 i wyeksportowano przez transporter ABC (Mdr49) przedstawiony w gonadzie somatycznej.

W związku z tym, projekt wykorzystywał PGC jako system modelowy do zrozumienia motoryki komórkowej i wskazówek podczas interakcji komórek migrujących z otoczeniem tkankowym in vivo. Ponadto, naukowcy zbadali rolę konserwowanej klasy transportera ABC, lekarstwa wielolekowego (Mdr), w migracji komórek i zidentyfikowali substraty prenylowane zależne od ste24/mdr.

Naukowcy wykorzystywali obraz na żywo do śledzenia dużej liczby PGC w celu utworzenia trójwymiarowej mapy ruchu PGC. To wykazało, że PGC migrują jako poszczególne jednostki, ale tworzą trzy podgrupy z odmiennym powodzeniem w tworzeniu gonad.

GMCM z powodzeniem zidentyfikował atrakcyjny środek pobudzający PGC i rozpoczął prace mające na celu identyfikację prenylomu zależnego od ste24/hmgcr, stosując dwuetapową technologię znakowania chemicznego. To poprawi nasze zrozumienie, jak komórki działają w ciele zwierzęcia, niezależnie od tego, czy są to muszki owocówki, czy jest to człowiek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Migracja komórek, GMCM, pierwotne komórki rozrodcze, prenylowane, ste24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę