Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

NUTRILAB — Wynik w skrócie

Project ID: 318946
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Mołdawia
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo

Nowe etykiety żywnościowe dla inteligentnego kupującego

Nie ulega wątpliwości związek pomiędzy zdrowiem a dietą. Trudność polega na przekazywaniu tego odbiorcom za pomocą etykiety żywnościowej.
Nowe etykiety żywnościowe dla inteligentnego kupującego
Oświadczenia zdrowotne na etykiecie żywnościowej łączą składnik odżywczy z ryzykiem choroby, ale musi być określona ilość związana ze stanem zdrowotnym. Konsumenci są często wprowadzani w błąd oświadczeniami zdrowotnymi na etykietach żywnościowych, zgodnie z przeglądem badań w oczekiwaniu na nowe europejskie rozporządzenie w sprawie oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Ponieważ informacje zawarte na etykietach żywnościowych są niezbędne do zwalczania otyłości i innych chorób związanych z dietą, w ramach projektu NUTRILAB zbadano różnice w rozumowaniu w populacjach w regionie Morza Czarnego. Udostępniając te dane, zespół sformułował nowe podejścia do etykietowania żywności, aby zoptymalizować zrozumienie konsumentów.

Budowanie potencjału było kluczowym elementem - badacze zidentyfikowali i zintegrowali różne pokrywające się koncepcje interdyscyplinarne. System wymiany obejmujący blisko 200 młodych i starszych badaczy w konsorcjum składającym się z 12 partnerów z pięciu krajów czarnomorskich, zoptymalizował osiągnięcie celu.

Dane wejściowe z warsztatów do analizy wyników, kwestionariuszy, sprawozdań podsumowujących doświadczenia partnerów oraz sprawozdań narracyjnych od partnerów przyczyniły się do ustalenia, w jaki sposób oznakowanie żywieniowe w UE i w innych miejscach może wpływać na zdrowie i dobrobyt ludności.

Nawiązanie otwartej komunikacji i wzmacnianie zaufania konsumentów pomogłoby zniwelować przepaść między kupującym a producentem. NUTRILAB sugeruje, że niezależne oceny ekspertów mogłyby zwiększyć to zaufanie, a także poprawić przepisy dotyczące jakości żywności.

Wyniki szeroko zakrojonego badania obejmują analizy etykiet żywieniowych i informacje naukowe dostępne na stronie projektu. Istnieje około 100 wspólnych publikacji, w tym artykuły prezentowane na międzynarodowych konferencjach.

Korzyści dla decydentów obejmują zrozumienie, w jaki sposób reformy dotyczące etykietowania wpływają na bezpieczeństwo żywnościowe, pomagając producentom w spełnieniu wszystkich kryteriów dotyczących zasad rynkowych. Będąc w stanie analizować reklamy żywności i etykiety, dzieci i nastolatki mogą podejmować świadome decyzje od najmłodszych lat, dzięki czemu wyrobią zdrowe nawyki na wszystkich etapach życia.

Analiza kosztów i korzyści w zakresie reform oznakowania żywności wskazuje, że koszty zmiany etykiet żywnościowych są znacznie mniejsze od korzyści zdrowotnych oferowanych konsumentom dzięki lepszej informacji na etykiecie. NUTRILAB ustalił kierunek, w którym etykietowanie żywności powinno dążyć aby osiągnąć ten ambitny cel.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Etykieta żywnościowa, zdrowie, konsumenci, NUTRILAB, region Morza Czarnego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę