Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Najlepszy pogląd na diagnozę choroby

Obraz optyczny jest nieinwazyjny i bardzo zaawansowany technicznie, co czyni go silnym narzędziem do diagnozowania wielu chorób, w tym raka, ponieważ zapewnia mnóstwo informacji. Badania UE sprawdziły kluczowy parametr, polaryzację, aby umożliwić jego wykorzystanie w klinice.
Najlepszy pogląd na diagnozę choroby
Pomimo potencjału obrazowania optycznego, bardzo niewiele z powiązanych technologii trafiło na rynek. Projekt 3SMP koncentrował się na opracowaniu unikalnego polarymetru Mueller (SMP) do analizy stanu polaryzacji, istotnego czynnika w orientacji molekularnej i kształtu mikrostrukturalnego, który z kolei jest często związany z stopniem choroby.

Prototyp polarymetryczny 3SMP oparty jest na kodowaniu widmowym, które umożliwia szybki pomiar właściwości polaryzacji tkankowej, kompensując zniekształcenia polarymetryczne w czasie rzeczywistym. Wyniki badań wytyczyły szlak do pełnego obrazowania endoskopowego Muellera.

Aby uniknąć problemów z przenoszeniem światłowodu w urządzeniach optycznej tomografii koherentnej (OCT), które zmienia właściwości polaryzacji próbki z głębią, naukowcy zbudowali prototyp tolerancyjny na to zjawisko. Wytwarzanie i analiza polaryzacji występuje w odniesieniu do wyjściowego włókna, które naświetla próbkę Po ponownym wstrzyknięciu światła do włókna zbierającego, zmiany polaryzacji nie wpływają na pomiar.

Dzięki zastosowaniu nowego narzędzia, złożonej interferometrii głównej podrzędnej (CMSI), osiągnięto natychmiastową poprawę szybkości wyświetlania obrazów przekrojowych w dużych szybkościach. Na podstawie dyskretnej transformacji, łączącej cechy interferometru mierzone w etapie kalibracji, unika się długich obliczeń opartych na ponownym próbkowaniu danych i transformacji Fouriera.

Rezultatem są szybkie długie osiowe obrazy przedniego odcinka ludzkich oczu. Co więcej, w niedalekiej przyszłości w dziedzinie optyki zgłoszone będzie badanie z zastosowaniem CMSI do pierwotnego OCT, wrażliwego na polaryzację migawki, zbudowanego z optycznych elementów pasywnych.

Postępy 3SMP stosowane w obrazowaniu tylnego i przedniego końca oka in vivo oraz wyciętej tkanki mają wiele zastosowań. Obejmują one wykrywanie raka podstawnokomórkowego powieki i strun głosowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Diagnostyka, obrazowanie optyczne, polaryzacja, migawkowy polarymetr Mueller, 3SMP
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę