Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

APPSG — Wynik w skrócie

Project ID: 328798
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Badania podstawowe

Nowe narzędzia supergrawitacyjne służące do badania silnie sprzężonych układów fizycznych

Naukowcy finansowani przez UE opracowali narzędzia supergrawitacyjne w celu zbadania silnie sprzężonych systemów fizyki jądrowej i kondensacji materii. Rezultaty projektu zmierzają do zaawansowanego zrozumienia teorii strun i ciężaru kwantowego.
Nowe narzędzia supergrawitacyjne służące do badania silnie sprzężonych układów fizycznych
Nowoczesna fizyka teoretyczna podjęła znaczne kroki w rozwiązywaniu długotrwałych, fundamentalnych pytań poszukujących odpowiedzi dla jednej, jednolitej teorii strun. Korespondencja AdS/CFT (anty de Sittera/konforemna teoria pola) jest jednym z największych obszarów badań w teorii strun. To przypuszczenie, nazywane również korespondencją wagowo-grawitacyjną, stwierdza, że teorie grawitacyjne w wymiarach (N + 1) mogą być całkowicie i kompletnie równoważne teorii pola kwantowego niegrawitacyjnego w wymiarach N.

W ciągu ostatniej dekady dokonano wiele w celu rozszerzenia AdS/CFT i rozwiązania teorii kwantowej pola, zbliżonej do teorii fizyki jądrowej, fizyki o wysokiej energii, a ostatnio fizyki materii skondensowanej. Pomimo znacznych postępów, dalsze prace zostały utrudnione z uwagi na brak odpowiednich niższych wielowymiarowych teorii supergrawitacji, potrzebnych do formułowania korespondencji w sposób precyzyjny. Aby AdS/CFT miało rzeczywistą moc predyktywną, modele supergrawitacji muszą być dokładnie osadzone w teorii strun.

W ramach projektu finansowanego ze środków unijnych APPSG (holograficzne aplikacje supergrawitacji) naukowcy opracowali narzędzia supergrawitacyjne do badania silnie sprzężonych sektorów systemów wysokowydajnych i skondensowanych, stosując korespondencję grawitacyjną.

Spójność w skróceniu Kaluza-Klein okazała się pomocna w osiąganiu klasyfikacji wszystkich niższych wymiarów supergrawitacji, które można konsekwentnie wbudować w teorię strun/M. Opierając się na tej teorii, naukowcy odkryli nowe rodziny o nadzwyczajnych supergrawitacjach, które wynikają z teorii strun, badając skrócenia strun/M na kolektorach strukturalnych o stałym skręcie. Zespół rozszerzył tę klasyfikację do badanej supergrawitacji niższej wielkości, wynikającej ze skrócenia teorii M na jednorodnych przestrzeniach, tworząc w ten sposób wiele nowych supergrawitacji.

Ponadto, APPSG zbadał przykłady spójnych obciążeń na niejednorodnych przestrzeniach konstrukcji G. Wreszcie, zespół omówił problem znalezienia realizacji teorii strun niedawno odkrytych diakonowych pomiarów maksymalnej supergrawitacji.

Korespondencja AdS/CFT jest nieocenionym narzędziem do studiowania silnie sprzężonych teorii pola konformalnego. Wyniki projektu są ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia pełnej klasyfikacji niższych wymiarów nadrzędności, które akceptują realizację teorii strun.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Supergrawitacja, teoria strun, grawitacja kwantowa, AdS/CFT, APPSG
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę