Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Drogi wiedzy międzykulturowej

Naukowcy przeanalizowali tłumaczenia wiedzy i praktyki, które mogą wystąpić podczas oddziaływania międzykulturowego i powstającą nową wiedzę.
Drogi wiedzy międzykulturowej
Jak i dlaczego wiedza podróżuje lub nie? Projekt finansowany przez UE, CULTURAL ENCOUNTERS (spotkania międzykulturowe - podróże teorii i praktyki gender do Chin i krajów skandynawskich) starał się odpowiedzieć na to pytanie. Prace interdyscyplinarne dotyczyły tras podróży teorii i praktyki gender do, a także pomiędzy Chinami i krajami nordyckimi. Zbadano, w jakiej formie jest wysyłana wiedza i przez kogo, zasadniczo oceniając wpływ jej podróży.

CULTURAL ENCOUNTERS odniósł sukces w opracowaniu interdyscyplinarnych ram w postaci alternatywnej teorii podróży. W ten sposób badania i ustalenia mogą ułatwić lepsze zrozumienie transkulturowego tłumaczenia wiedzy i praktyki.

Wyniki projektu obejmują dwie książki i cztery artykuły z czasopism oraz liczne rozmowy i wykłady.

Opracowane ramy są istotne dla obszaru badań, a także dla rządów, społeczeństwa obywatelskiego i opinii publicznej, ponieważ wzrasta interakcja międzykulturowa między Europą a Azją.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wiedza międzykulturowa, interakcje międzykulturowe, podróże wiedzy, CULTURAL ENCOUNTERS, teoria gender
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę