Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

GLASSTECH2013 — Wynik w skrócie

Project ID: 623645
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Społeczeństwo

Szklarstwo hellenistyczne potwierdza rangę tej cywilizacji

Naukowcy przeanalizowali kluczowe kwestie związane z archeologią i starożytną gospodarką. Skupili się głównie na produkcji i handlu greckim szkłem okresu hellenistycznego.
Szklarstwo hellenistyczne potwierdza rangę tej cywilizacji
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie starożytnym szklarstwem. Badania archeologiczne oraz archeometryczne wykazały tego dowody, szczególnie co do zastosowania procedur naukowych dla zagadnień archeologicznych. Badania te miały na celu zlokalizowanie starożytnych miejsc wytwarzania szkła, koncentrując się głównie na lokalizacjach w Egipcie i na Bliskim Wschodzie. Miejsca te są datowane na pierwszą ważną fazę przemysłu szklarskiego od XVI do XI wieku p.n.e. i późną starożytność, która trwała od I do IX wieku n.e. Jednak niewiele zrobiono w odniesieniu do okresu od VII do I wieku p.n.e.

W ramach projektu finansowanego przez UE, GLASSTECH2013 (Continuity and change in the emergence of the Hellenistic glass industry in Greece) uzupełniono tę lukę. Cele badawcze obejmowały przekształcenie posiadanej wiedzy na temat starożytnego szkła greckiego. Miało to na celu zwiększenie interpretacji społeczno-ekonomicznej i technologicznej. Zespół postanowił zastosować kombinację technik i zidentyfikować miejsca, w których odbywała się pierwsza produkcja szkła. Przeprowadzono kompleksowe szkolenie w zakresie doboru próbek i technik chemicznych.

Naukowcy przeanalizowali 480 próbek pochodzących z późnego, średniego i wczesnego okresu hellenistycznego. Większość próbek pochodziła z Grecji, reszta z Bejrutu, Cypru, Włoch i Turcji. Typowa kompozycja starożytnego szkła była powszechna w próbkach.

W ramach projektu GLASSTECH2013 zidentyfikowano różnice międzyregionalne między głównymi, drobnymi i śladowymi pierwiastkami składu próbek. Wskazuje to na możliwość występowania różnych tradycji szklarskich, a tym samym różnych ośrodków produkcji. Próbki z Grecji wykazują cechy pochodzenia egipskiego. Dowodzi to związku i wymiany handlowej między Egiptem a Grecją w okresie ptolemejskim.

Powstały nowe i fascynujące powiązania między naukowcami. Szerokie badanie materiału umożliwia ujęcie szklarstwa hellenistycznego w taki sam sposób, jak szklarstwo prehistoryczne i okresu późnej starożytności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hellenistyczne szklarstwo, archeologia, GLASSTECH2013, starożytne szkło greckie, okres ptolemejski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę