Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MARISA — Wynik w skrócie

Project ID: 605318
Źródło dofinansowania: FP7-EURATOM-FISSION
Kraj: Belgia
Dziedzina: Badania podstawowe, Energia

Nowy obiekt badań jądrowych w przygotowaniu

Inżynierowie i naukowcy z UE opracowują nowy typ reaktora badawczego w dziedzinie jądrowej, który sprawi, że Europa stanie się liderem w dziedzinie technologii i badań jądrowych.
Nowy obiekt badań jądrowych w przygotowaniu
MYRRHA (wielocelowy hybrydowy reaktor badawczy do zastosowań nowoczesnych technologii) jest "pierwszym tego typu" reaktorem badawczym w dziedzinie badań jądrowych, połączonym z akceleratorem protonów (tak zwany system przyspieszeniowy (ADS)). Będzie to szybki reaktor chłodzony ołowiem, z dwoma możliwymi konfiguracjami: subkrytyczną lub krytyczną.

Reaktor badawczy MYRRHA wykazałby wykonalność koncepcji ADS i szybkiego reaktora chłodzonego ołowiem. Zastosowania obejmują transmutację długotrwałych radionuklidów w paliwie do badania materiałów promieniotwórczych. MYRRHA będzie również jedyną naświetlarką neutronową w Unii Europejskiej, wzmacniającą europejski obszar badawczy.

Projekt finansowany przez UE MARISA (MYRRHA research infrastructure support action) utworzono w celu dalszego opracowania obiektu badawczego MYRRHA i zaplanowania jego budowy. Obejmowało to nadzorowanie planowania strategicznego i konsorcjum, aspektów prawnych i finansowych, zarządzania i administracji technicznej niezbędnej dla obiektu.

Projekt MARISA jest koordynowany przez Belgijskie Centrum Badań Jądrowych SCK-CEN i konsorcjum 15 europejskich organizacji, w tym uniwersytety, instytuty badawcze i korporacje przemysłowe.

Członkowie konsorcjum zbadali różne krajowe i międzynarodowe programy badawcze i inicjatywy, w których MYRRHA może odgrywać kluczową rolę. Ponadto opracowano strategiczną mapę, przedstawiającą wkład obiektu jako ośrodka badawczego szybkiego spektrum do zamknięcia jądrowego cyklu paliwowego.

Projekt podkreślił rolę MYRRHA w przedstawieniu możliwości przekształcenia długowiecznych radionuklidów w celu zmniejszenia poziomu radiotoksyczności wypalonego paliwa jądrowego. Pomogłoby to lepiej zarządzać długotrwałymi odpadami promieniotwórczymi. Eksperymenty z napromieniowaniem będą stanowić podstawę do opracowania i testowania materiałów i komponentów dla przyszłych, bezpieczniejszych systemów jądrowych produkujących mniej odpadów nuklearnych, w tym systemów reaktorów syntezy jądrowej. Infrastruktura badawcza MYRRHA przyczyni się również do podstawowych badań fizycznych i badań nad nowymi i innowacyjnymi izotopami promieniotwórczymi stosowanymi w medycynie.

Ponadto, MARISA opracował wytyczne dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej w ramach konsorcjum i stworzył ramy prawne i organizacyjne aspektów MYRRHA. Jego realizacja będzie oznaczać przejście od prefabrykacji do fazy budowy obiektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Reaktor jądrowy do badań, MYRRHA, system napędzany akceleratorem, MARISA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę