Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Języki migrantów kształtują komunikację ponadnarodową

Studiując, jak osoby rosyjskojęzyczne w Estonii i Finlandii wpływają na krajobraz polityczny i cywilny, projekt finansowany przez UE nakreślił nową perspektywę na temat migracji i komunikacji transnarodowej.
Języki migrantów kształtują komunikację ponadnarodową
W czasach, w których migracja stała się gorącym tematem wpływającym na sferę społeczną i polityczną krajów przyjmujących, badacze są coraz bardziej zainteresowani tym, jak młodzi imigranci się przystosowują. Estonia i Finlandia przyjęły wielu młodych migrantów z Rosji, wystawiają ich na nowe idee i kultury jednocześnie kształtując ich tożsamość i wpływając również na społeczności i kraje gospodarzy.

Finansowany ze środków unijnych program TRANSDOM (Transnational youth in civic action: Young Russian-speakers as agents of domestication in Finnish and Estonian civil societies) przeprowadził badanie porównawcze w dwóch krajach przyjmujących, dotyczące dynamiki społeczeństwa obywatelskiego, migracji i komunikacji transnarodowej.

Patrząc na młodych Rosjan w Estonii i Finlandii, których językiem ojczystym jest rosyjski, TRANSDOM przeprowadził 52 wywiady w obu krajach. Zostało to połączone z informacjami zebranymi w Internecie odnośnie tego, jak rosyjscy internauci współdziałali z mediami społecznościowymi i blogosferą. Porównawczy charakter badań wykazał, że rosyjskojęzyczne społeczności w Estonii i Finlandii znacznie się różnią.

Wyniki zostały omówione w trakcie wykładu pt. "Demokracja, społeczeństwo obywatelskie i zachodnie wpływy w postkomunistycznych przemianach". Dalsza pogłębiona analiza wyników doprowadziła do lepszego zrozumienia różnych tematów, takich jak społeczeństwo obywatelskie i demokratyzacja w krajach postkomunistycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki projektu pokazały, jaki wpływ młodych ludzi z środowisk migracyjnych na transnarodową przestrzeń internetową mogą mieć ich nowe kraje. Przyglądano się temu, jak przekazują swoje perspektywy dotyczące aktywności społecznej i kultury politycznej.

Ostatecznie, TRANSDOM wspierał badania nad transnacjonalizmem i jego wpływem na kulturę polityczną pod względem postaw, zachowań i form organizacji. Doprowadziło to do nowego, wielostronnego podejścia - opartego na mapowaniu tła, wywiadach i analizie internetowych sieci społecznościowych - do dalszych badań nad transnarodowością i demokratyzacją.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Migranci, komunikacja ponadnarodowa, osoby rosyjskojęzyczne, TRANSDOM, transnarodowość
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę