Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przywództwo UE w celu aktywnego zaangażowania obywateli w rozwiązywanie problemów społecznych

Na poziomie europejskim największym wyzwaniem dla demokracji jest brak uczestnictwa obywateli. Finansowane przez UE badania dostarczyły nowych informacji o roli dyskursu medialnego w zakresie udziału obywateli w polityce europejskiej.
Przywództwo UE w celu aktywnego zaangażowania obywateli w rozwiązywanie problemów społecznych
W większości historii integracji europejskiej obywatele nie byli wzywani do formułowania swoich opinii w kwestii europejskiej. To sprawiło, że prace europejskich decydentów były mniej skomplikowane, ale również wiele osób w pełni nie zdawało sobie sprawy z tego, jak takie kwestie i związane z nimi decyzje wpływały na ich życie. Sytuacja ta uległa zmianie na przełomie ostatniego tysiąclecia. Przedsiębiorcy polityczni (np. politycy antyestabliszmentowi, związki zawodowe) zaczęli zwracać uwagę na postrzegane obszary problemów, co doprowadziło do pierwszych masowych demonstracji dotyczących polityki UE.

Projekt ENGAGING EU CITIZENS miał na celu poprawę naszego zrozumienia, jaki proces prowadzi do upolitycznienia kwestii europejskich.

Początkowo zespół badawczy opracował model służący do opisania, w jaki sposób kwestie są upolitycznione na szczeblu krajowym. Model łączył w sobie spostrzeżenia z badań efektów medialnych i teorii zbiorowego działania, które potwierdzają, że negatywne ramy są silniejsze w zdolności mobilizowania, niż pozytywne. Następnie opracowali drzewo kodujące do analizy debat medialnych odnoszących się do konkretnych przypadków: europejska sprawa Haidera; sprawa dyrektywy UE o usługach (zwana dyrektywą Bolkesteina); oraz grecki eurokryzys.

W ramach projektu ENGAGING EU CITIZENS ustalono korelację pomiędzy pewnymi wysoce emocjonalnie wyrażonymi oświadczeniami w mediach i mobilizacją obywateli do popierania procesu decyzyjnego UE lub sprzeciwiania się mu. Dalej stwierdzono, że wysoce emocjonalnie naładowane oświadczenia polityczne aktywizują ludzi, a także mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zaangażowania się w działania polityczne.

Jeśli przywódcy UE chcą, aby obywatele pozytywnie opowiadali się za UE i ich decyzjami, muszą uzyskać poparcie w taki sam sposób, jak w polityce krajowej. Stymulowanie debaty utrudni również przedsiębiorcom politycznym sprzeciwianie się decyzjom na poziomie UE i pozyskanie poparcia obywateli dla opozycji. Ten rodzaj emocji w debatach publicznych na temat kwestii krajowych można zatem wykorzystać do rozwiązywania problemów społecznych na szczeblu europejskim.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Przywództwo UE, dyskurs medialny, przedsiębiorcy polityczni, ENGAGING EU CITIZENS, upolitycznienie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę