Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rola młodzieży w drodze Turcji do Europy

Aktywizacja młodzieży w Turcji ma wpływ na kierunek kraju, ponieważ jej droga do europeizacji kuleje. Nowe, oparte na większej wiedzy zalecenia dotyczące polityki mogą pomóc w stawieniu czoła pojawiającym się wyzwaniom dotyczącym zorganizowanych ruchów obywatelskich.
Rola młodzieży w drodze Turcji do Europy
Tożsamość i pozycja Turcji między Wschodem a Zachodem stworzyły wiele okazji dla narodu, ale także wiele wyzwań. Zorganizowane społeczeństwo obywatelskie i ruchy młodzieżowe odegrały istotną rolę w kształtowaniu przyszłości kraju, ponieważ niestabilność polityczna jest istotna dla możliwości integracji europejskiej.

W obliczu tej niestabilnej sytuacji, projekt finansowany ze środków unijnych EUROCS zbadał Europeizację poprzez zorganizowane społeczeństwo obywatelskie w odniesieniu do młodzieży.

Aby osiągnąć swoje cele, zespół projektu przeanalizował politykę młodzieżową dotyczącą udziału w życiu politycznym, zaangażowanie obywatelskie i aktywizację młodzieży. Przeanalizowano kluczowe dokumenty z zakresu badań i polityk na ten temat oraz opracowano podejście do badania aktywnego obywatelstwa w sektorze młodzieżowym. Obejmowało to również wywiady i badania z udziałem organizacji pozarządowych oraz nawiązanie kontaktu z funkcjonariuszami policji.

Wśród wyników badań, projekt podkreślił odgórny składnik aktywnego obywatelstwa w kraju, pod wpływem rządu, ale również UE, z uwzględnieniem dynamizmu między dwoma biegunami. Podczas gdy europeizacja doprowadziła do bardziej społecznych projektów, niezauważalny był wzrost udziału społeczeństwa obywatelskiego w procesach polityki publicznej.

Mając na uwadze niedawne ruchy protestowe młodzieży, w ramach projektu stwierdzono, że zaangażowanie obywatelskie i polityczne jest dobrze określone, chociaż aktywne obywatelstwo pozostaje koncepcją płynną o różnym znaczeniu dla różnych grup i przyczyn. Zauważono, że mobilizacja od dołu jest spontaniczna, manifestuje się w odpowiednich chwilach, aby kwestionować kwestie niepokoju publicznego i systemu politycznego.

Odkrycia EUROCS doprowadziły do sformułowania zaleceń politycznych mających na celu zoptymalizowanie europejskich funduszy w Turcji, zwiększenie zaangażowania z aktywistami i dalszego kształtowania polityki UE w kontekście tureckim. Popierane wytycznymi i wiedzą na temat szans i wyzwań dla społeczeństwa obywatelskiego, zalecenia dotyczące polityki, zostały opublikowane w języku angielskim i tureckim, skierowane do decydentów, dziennikarzy i organizacji pozarządowych. Zaangażowanie UE w kwestie związane z Turcją ma na celu skorzystanie z tych wyników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Młodzież, europeizacja, aktywizacja młodzieży, społeczeństwo obywatelskie, integracja europejska, EUROCS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę