Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AVIANMALARIAGENETICS — Wynik w skrócie

Project ID: 625883
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwecja
Dziedzina: Badania podstawowe

Dynamika populacji ptaków

Europejscy naukowcy połączyli siły, aby zbadać współewolucję dzikiego ptactwa i ich pasożytów. Wyniki obrazują współzależność gospodarzy-pasożytów i wpływ na sprawność gospodarza.
Dynamika populacji ptaków
Zrozumienie mechanizmu przenoszenia pasożytów wpływa na strukturę populacji i wirulencję, co ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia współzawodnictwa gospodarzy i pasożytów, a także dla radzenia sobie z pojawiającymi się chorobami. W ramach projektu finansowanego ze środków unijnych AVIANMALARIAGENETICS (Patterns and drivers in malaria-like infections: meta and infra-population dynamics of specialised parasites) zbadano dynamikę ko-ewolucyjną i dynamikę populacji oraz ich podstawowe mechanizmy wewnątrz i pomiędzy żywicielami pasożytów w populacjach dzikich ptaków.

Aby to osiągnąć, badacze skoncentrowali się na drapieżnikach, intensywnie badanej grupie w całej Europie. Konsorcjum utworzyło sieć wymiany próbek drapieżników (RSEN), w skład której wchodzą grupy robocze naukowe i konserwatorskie oraz centra ratunkowe w całej Europie. Sieć dostarczała próbek z różnych gatunków i populacji drapieżników i umożliwiła identyfikację wzorców zależnych od skali dynamiki populacji pasożytów.

Znaczna część pracy wiązała się z intensywnym powtórzeniem próbkowania gniazda myszołowów zarażonych Leukocytozoonem, pasożytem krwi, dla którego zidentyfikowano markery antygenowe mikrosatelitarne i pasożytowe. Zespół generował rozmazy krwi w celu wykrycia mikroskopowości i wielokrotnych testów PCR, obejmujących ponad 90 lokalizacji dla myszołowa i pasożytów Leukocytozoon. Próbki zostały również genotypowane w mitochondrialnej linii genetycznej zakażenia.

Dane uzyskane podczas badania obejmowały 16 lat, z prawie całkowitym zasięgiem przestrzennym populacji pasożyty-gospodarze, ponad 3 000 próbek i częstości występowania zakażeń leukocytozoonowych równej 44%. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ułatwiły identyfikację dynamiki populacji i wzorców selekcji w odniesieniu do genotypów gospodarzy i pasożytów.

Naukowcy odkryli kilka lokalizacji odpowiednich do analizy genetycznej populacji gospodarza i pasożyta. Zestaw innych lokalizacji dostarczył klucza wyboru populacji pasożytów w trakcie pojedynczych infekcji.

Wyniki projektu poparły hipotezę, że w danych warunkach w odosobnionych gatunkach choroby przenoszone drogą płciową mogą przenosić się z rodziców na potomstwo. Ten wzór staje się słabszy wraz ze wzrostem kolonialności gospodarzy. Zidentyfikowane mechanizmy dynamiki populacji mogą służyć jako podstawa do badania ludzkich pasożytów i ich ewolucji przez lata.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Pasożyt, ptak, ewolucja, AVIANMALARIAGENETICS, Leukocytozoon
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę