Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MEMBRANE DYNAMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 627088
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Zdrowie, Badania podstawowe

Dynamika błony w odpowiedziach immunologicznych

Błona komórkowa otrzymuje sygnały ze środowiska, które przekładają się na reakcje komórkowe i służą jako bariera dla kontrolowanej migracji cząsteczek do i z komórki. Ostatnie dane sugerują, że kompozycja lipidowa jest ważna dla dynamiki i funkcji błon komórkowych.
Dynamika błony w odpowiedziach immunologicznych
Błona komórkowa składa się głównie z lipidów i białek. Pojawiające się dowody wskazują, że pakowanie lipidów ma znaczenie dla różnych procesów związanych z błonami komórkowymi w immunologii, takich jak sygnalizacja komórek T lub prezentacja antygenu. Pakowanie lipidów może wpływać na organizację błony poprzez zmianę stężenia kluczowych cząsteczek w określonej części błony, a tym samym wpływanie na aktywację receptora i sygnalizację.

Finansowany przez Unię Europejską projekt MEMBRANE DYNAMICS zbadał niejednorodność organizacji lipidów i białek w błonie komórkowej komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T, komórki tuczne i komórki prezentujące antygen. Badali również, czy ta niejednorodność wpływa na rozdział kluczowych białek zaangażowanych w niektóre procesy związane z odpornością.

Naukowcy zastosowali podejścia biochemiczne i modelowe systemy membranowe w celu wykazania, że receptor limfocytów T woli nienasycone środowiska lipidowe. Aby obserwować dynamikę białka w swoim naturalnym środowisku w żywych komórkach, konsorcjum opracowało zaawansowane narzędzia do wizualizacji niejednorodności organizacji błony komórkowej. Dla dokładnego pomiaru lipidów w błonie, naukowcy zastosowali metodę obrazowania spektralnego za pomocą mikroskopu konfokalnego. W celu zbadania dynamiki błony plazmowej na poziomie nanoskali zastosowano dodatkowe narzędzia o wysokiej rozdzielczości. Ponadto naukowcy opracowali narzędzia obliczeniowe typu open-source, open-access, w celu ułatwienia analizy danych z mikroskopii i spektroskopii.

Ogólnie rzecz biorąc, badanie MEMBRANE DYNAMICS uwzględniało kluczowe kwestie dotyczące podziału białek w błonie komórkowej i jego roli w funkcji komórek odpornościowych. Modele in vitro dotyczące odpowiedzi immunologicznej i leków przesiewowych, a także narzędzi do obrazowania pojedynczych molekuł i przetwarzania danych, niewątpliwie przyspieszą przyszłe badania translacyjne w dziedzinie immunologii. Ostatecznie, wyniki projektu mają istotne konsekwencje kliniczne, biorąc pod uwagę, że choroby układu odpornościowego, takie jak AIDS, cukrzyca i białaczka są priorytetowymi kwestiami zdrowotnymi na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Błona komórkowa, lipid, białko, sygnalizacja komórek T, MEMBRANE DYNAMICS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę