Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Uwarunkowania genetyczne zakażenia gronkowcowego

Gronkowiec złocisty może powodować wiele chorób. Biorąc pod uwagę pojawienie się oporności na antybiotyki i brak szczepionek, ważne jest, aby lepiej zrozumieć patogenezę gronkowca złocistego.
Uwarunkowania genetyczne zakażenia gronkowcowego
Skumulowane dowody wskazują, że podczas infekcji gronkowcem złocistym patogen wchodzi w stadium wewnątrzkomórkowego zakażenia, co jest ważne dla postępu choroby. Te zakażone fagocyty służą jako zbiorniki rozprzestrzeniania się infekcji i sugerują utworzenie korzystnego środowiska wewnątrzfagocytowego. Jednakże mechanizm pasożytnictwa fagocytów gronkowca złocistego jest obecnie nieznany.

Naukowcy z finansowanego ze środków unijnych programu STAPHYLOMICS (Identifying host factors involved in staphylococcal infection) zainteresowali się genami, które są wyzwalane w fagocytach w odpowiedzi na internalizację gronkowca złocistego. W tym kontekście wykorzystano model danio pręgowanego zakażonego gronkowcem złocistym i przeanalizowano odpowiedź transkrypcyjną gospodarza na zakażenie gronkowcem złocistym in vivo. W tym celu przeprowadzono analizę sekwencjonowania RNA dwóch głównych typów fagocytów - neutrofili i makrofagów, posortowanych z zarażonych larw danio pręgowanego.

Wyniki zostały opisane w zestawie genomów danio pręgowanego. Analiza statystyczna genów wyraźnie wyrażonych w zakażonych fagocytach w porównaniu z ich niezainfekowanymi odpowiednikami doprowadziła do interesujących wyników. Zespół wykonał podejścia rozpatrujące zyski i straty funkcji, aby wyjaśnić rolę tych uderzeń w patogenezie gronkowca złocistego.

Co ciekawe, stwierdzono, że gronkowiec złocisty stłumił sygnalizację stanu zapalnego. Dwa z genów związanych z zapaleniem wiązały się z przeżyciem bakterii. Ponadto, zarówno neutrofile, jak i makrofagi odpowiadały na autofagię po internalizacji gronkowca złocistego, a naukowcy zidentyfikowali geny ważne w tym procesie.

Lepsze zrozumienie interakcji host gronkowca-patogen może prowadzić do alternatywnych strategii terapeutycznych. Identyfikacja genu gospodarza zaangażowanego w kontrolowanie wzrostu gronkowca podczas zakażenia ma istotne konsekwencje kliniczne i może stanowić cele terapeutyczne dla rozwoju następnej generacji leków przeciwdrobnoustrojowych. Ponadto, podejścia ukierunkowane na gospodarza, które modulują układ odpornościowy, mają duży potencjał do zwalczania infekcji. Jest to szczególnie pilne, biorąc pod uwagę pojawienie się wirulentnych szczepów gronkowca złocistego, opornych na wiele leków, które powodują znaczną zachorowalność i śmiertelność.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gronkowiec złocisty, STAPHYLOMICS, danio pręgowany, neutrofil, makrofag
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę