Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie dla rodziców, mające na celu stworzenie możliwości uczestnictwa społecznego dzieci głuchych

Wiedza i wsparcie pozwalają rodzicom stworzyć pozytywną tożsamość dla ich głuchych lub niedosłyszących dzieci.
Wsparcie dla rodziców, mające na celu stworzenie możliwości uczestnictwa społecznego dzieci głuchych
Projekt CDEVEM finansowany przez Unię Europejską przyczynił się do poprawy podejmowania decyzji przez rodziców, dotyczących opieki, edukacji i życia rodzinnego ich głuchych dzieci oraz sposobu wspierania ich uczestnictwa w życiu społecznym dziecka. Podejście do badania nie obejmowało pojęcia "normalnego rozwoju", ale koncentrowało się na możliwościach dzieci, które mogą uczestniczyć w edukacji, wypoczynku, życiu rodzinnym, niezależnie od tego, co uważa się za "normalne" w społeczeństwie. Obejmuje to dzieci, które używają języka migowego jako pierwszego języka i dzieci, które mają wiele niepełnosprawności oprócz ubytku słuchu.

Opierając się na badaniu z 2012r. na temat działań rodziców i doświadczeń dotyczących dzieci głuchych i niedosłyszących, w projekcie zbadano decyzje rodziców dotyczące odpowiedniej opieki. Przyjrzano się także temu, jaki powiązane organizacje wpływały na te decyzje, biorąc pod uwagę wkład rodziców, samych głuchych dzieci i ich nauczycieli.

Zespół projektowy spotkał się z zainteresowanymi stronami i przeprowadził 20 wywiadów w Islandii, sprawdzając, w jaki sposób rodzice podejmują decyzje dotyczące opieki, edukacji i życia rodzinnego w odniesieniu do głuchych dzieci oraz jak wspierają ich uczestnictwo w życiu społecznym. Doprowadziło to do opracowania zaleceń dla specjalistów wczesnej interwencji oraz artykułów opublikowanych w uznanych czasopismach.

CDEVEM podkreślił dostęp do wiedzy i informacji, co ma kluczowe znaczenie dla rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji, urządzeń wspomagających, opieki rehabilitacyjnej i terapii. Rodzice, którzy aktywnie angażują się w interakcje z różnymi zainteresowanymi stronami i którzy korzystali z fachowych źródeł dotyczących najlepszego interesu ich dzieci, starali się uzyskać lepszy dostęp do ludzi i wiedzy na ten temat.

Po drugie, stwarzanie rodzicom możliwości kierowania procesem podejmowania decyzji dotyczących opieki, edukacji i życia rodzinnego, ma kluczowe znaczenie dla rodziców, aby mieli oni wpływ na sposób rozumienia głuchoty lub ubytku słuchu dziecka. Na przykład rodzice mogą poprawić wybór przystosowań dostępnych w szkole i zachęcać do elastyczności w zakresie ponownej oceny lub wprowadzenia zmian w razie potrzeby.

Możliwości rodziców, aby być odpowiedzialnymi za wsparcie i współpracę, a nie przekazywanie odpowiedzialności na specjalistów, mogą również działać w interesie dziecka. CDEVEM jasno wykazał, że społeczna konstrukcja tożsamości dzieci głuchych lub niedosłyszących zależy od relacji pomiędzy wiedzą rodziców a podmiotami w tej dziedzinie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rodzice, głuche dzieci, niedosłyszenie, CDEVEM, głuchota
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę