Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe podejścia w studiowaniu muzyki starożytnej

Nowoczesne badania pomogły podkreślić znaczenie kulturowe i religijne muzyki w starożytnym greckim mieście Selinus na Sycylii. W wyniku tych badań pojawiły się nowe metody łączenia muzykologii i archeologii.
Nowe podejścia w studiowaniu muzyki starożytnej
Istnieje wiele zapisów archeologicznych, zabytków i ruin starożytnej Grecji, ujawniających wiele o kulturze, religii i stylu życia tamtych czasów. Muzyka z tamtej epoki pozostała jednak niejasna, co skłaniało naukowców do znalezienia nowych sposobów ekstrapolacji tego, czym był muzyka dla starożytnych ludzi i ostatecznie, jak brzmiała wtedy, gdy była używana w kontekstach i obrzędach religijnych.

W tym duchu finansowany ze środków unijnych program TELESTES (TELESTES. Musics, cults and rites of a Greek city in the west) połączył podejścia muzyczne i archeologiczne w dyscyplinie nazwanej archeomuzykologią, aby pokonać to wyzwanie. Wykorzystując dowody z greckiego miasta Selinus, zwanego dziś Selinunte, projekt rozpatrywał muzykę nie tylko z perspektywy kulturowej, społeczno-politycznej, ale także z perspektywy religijnej, rytualnej i pogańskiej. Zajmowano się także tańcem i spektaklami muzycznymi w sposób, który mógłby rozjaśnić naszą wiedzę o roli muzyki w starożytnym świecie.

Aby osiągnąć swoje cele, TELESTES przeanalizował rolę muzyki w świętych obszarach, świątyniach i budynkach, w tym powiązania z greckimi bogami, rzeźbą, ceramiką, instrumentami muzycznymi, obiektami dźwiękowymi i źródłami pisanymi. Ponadto badanie i rekonstrukcja trójwymiarowa rzeczywistego aulosa, starożytnego greckiego instrumentu dętego, ujawniły ważne informacje akustyczne. Projekt był także zaangażowany w opracowywanie zaawansowanych interaktywnych narzędzi, które pomogły zwiedzającym muzeum dowiedzieć się więcej o instrumentach muzycznych.

Ogólnie rzecz biorąc, badania nad projektem poszerzały naszą wiedzę na temat społecznych, politycznych i religijnych funkcji występów muzycznych w starożytnej Grecji. Rozszerzono nową metodologię badania muzyki z tamtej epoki i opracowano udoskonalone podejście do modelowania 3D w celu wspierania takich badań.

TELESTES pomógł stworzyć bardziej wyrafinowane podejście do zbadania starożytnych instrumentów muzycznych, które wykraczają poza ilustracje, do bardziej cyfrowych powtórzeń, aby odtworzyć podobieństwo. Zbieżność archeologii, muzykologii, antropologii i sztuki tworzy nową płaszczyznę w zrozumieniu starożytnego dziedzictwa muzycznego i ujawnia jego sekrety.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Muzyka, Selinus, muzykologia, starożytna Grecja, TELESTES, archeomuzykologia, aulos
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę