Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Siła emocji do kierowania ruchami lewicowymi w Europie od połowy do końca XX wieku

Inicjatywa UE zbadała emocjonalną politykę radykalnej lewicy i to, jak wpływała ona na społeczeństwo i politykę w całej Europie od lat 60. do 80. XX wieku.
Siła emocji do kierowania ruchami lewicowymi w Europie od połowy do końca XX wieku
Finansowany przez Unię Europejską projekt POLEMOTIONS badał ruchy opozycyjne i antykulturowe w Europie. Obejmowały one nowe ugrupowania lewicowe i postmodernistyczne, powstające ruchy społeczne, takie jak squatting, lewicowy aktywizm gejowski i feminizm, a także alternatywne środowisko lewicowe.

W szczególności partnerzy projektu zbadali politykę emocjonalną tych ruchów i ich szersze aspekty społeczne i polityczne. Opracowali nowy paradygmat do konceptualizacji transformacji polityki protestacyjnej i europejskich społeczeństw wzdłuż żelaznej kurtyny, począwszy od lat sześćdziesiątych.

Zespół POLEMOTIONS twierdził, że alternatywna lewica znacznie przyczyniła się do powstania nowych emocjonalnych kultur, które pojawiły się w ciągu tych trzech dziesięcioleci. Wnioski sugerują, że ruchy społeczne były przestrzeniami do eksperymentowania z nowymi formami subiektywności emocjonalnej.

Prace archiwalne doprowadziły do opracowania monografii na temat polityki emocji w lewicy alternatywnej w Niemczech Zachodnich. Opublikowano także dodatkowe artykuły i rozdziały książkowe dotyczące całego niemieckiego nurtu badawczego.

Odbyła się międzynarodowa konferencja na temat kontrkultur i ruchów protestacyjnych za żelazną kurtyną. Wyniki zostały opublikowane w tomie, który przemawia za rozwojem zaskakująco podobnych form polityki skupiającej się na tworzeniu autentycznej osobowości za żelazną kurtyną. Książka proponuje oryginalną interpretację tego, dlaczego młode pokolenie w szczególności zbuntowało się, na podobnych zasadach wobec dwóch pozornie bardzo różnych systemów społeczno-politycznych: kapitalizmu demokratycznego na zachodzie i państwowemu komunizmowi na wschodzie. Naukowcy wydali także rękopis książki, który łączy ruchy protestacyjne lat 70. na wschodzie i zachodzie z pokojowymi rewolucjami w 1989 roku.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich w Berlinie korzystały z historycznych czasopism studenckich w celu omówienia związku między kwestiami osobistymi, takimi jak uczucia i seksualność, a polityką w latach siedemdziesiątych. Uczniowie krytycznie odnosili się do tego jak kwestie takie jak ideały płci, emocje i seksualność są zakorzenione w stosunkach władzy.

W ramach programu POLEMOTIONS wykazano, że alternatywna lewica przyczyniła się do sformułowania nowych stylów emocjonalnych i norm w społeczeństwie zachodnioniemieckim w ogóle.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Radykalna lewica, emocjonalna polityka, POLEMOTIONS, żelazna kurtyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę