Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na Nietzschego

Intrygujące połączenie pomiędzy Nietzschem i Emersonem nigdy nie zostało w pełni zbadane. Nowe badanie, oparte na nowej metodologii krytyki genetycznej, ujawniło ważny wgląd w ten złożony związek.
Nowe spojrzenie na Nietzschego
Niemiecki filozof, poeta i filolog Friedrich Nietzsche pozostawał pod silnym wpływem twórczości amerykańskiego eseisty, wykładowcy i poety Ralpha Waldo Emersona, który w XIX wieku kierował ruchem transcendentalnym. Chociaż Emerson stanowi zasadniczą inspirację dla prac Nietzschego, stosunkowo ograniczone badania nad tą relacją pomijały bogate adnotacje Nietzschego i obserwacje dotyczące amerykańskiego uczonego.

W ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, EMERSON-NIETZSCHE (Nietzsche’s reading of Emerson. A genetic study) ponownie przemyślano i zbadano relację Emerson-Nietzsche. Koncentrując się na wersjach "avant-texte" Nietzschego lub wersjach przygotowawczych tekstu wraz z innymi materiałami literackimi, które miały wpływ na autora, zespół projektowy dążył do unieważnienia wszelkiej uproszczonej interpretacji pracy Nietzschego.

Co istotne, badanie dotyczyło metodologii krytyki genetycznej - tj. wykorzystania rekonstrukcji i analizy procesu pisarskiego oraz ekstrapolacji cennego wglądu z avant-texte. Krytyka genetyczna pomogła stworzyć wiarygodne badania filologiczne, które rzucają nowe światło na kolekcję Emerson-Nietzsche.

W tym celu zespół projektowy datował i odcyfrował przypisy na marginesach Nietzschego. Następnie powiązał je z odpowiednimi częściami utworów Emersona i zinterpretował je. Poprzez krytykę genetyczną projekt zbudował ścieżki genetyczne, które precyzyjnie wskazują na rolę, jaką odegrał Emerson w rozwoju myśli Nietzschego.

Projekt obejmował cztery główne obszary badawcze: konflikt między wolną wolą a determinizmem, krytyka tradycyjnej moralności, indywidualizm jako podstawa etyki, i konstruktywna przedwczesność „wielkiego człowieka" Nietzschego, a także jego rola w społeczeństwie. Wyniki zostały opublikowane na stronie platforma NietzscheSource, łącznie z rękopisami Nietzschego, stosownymi pracami, notkami pośmiertnymi i listami, a także innymi cennymi badaniami i notatkami.

Te rezultaty nie tylko zrewolucjonizowały interpretacje myśli Nietzschego i wyjaśniły nieporozumienia, ale także przedstawiają nową cenną metodologię do ponownego zbadania dzieł innych wybitnych filozofów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nietzsche, Emerson, krytyka genetyczna, avant-texte, filologiczny
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę