Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Grypa atakuje autofagię w celu uniknięcia zachowań immunologicznych

Zakażenie wirusem grypy jest poważną przyczyną śmiertelności, a epidemie sezonowe występują z powodu wirusowej zmiany antygenu. Niekompletna ochrona oferowana przez obecne szczepionki podkreśla potrzebę stworzenia bardziej skutecznych strategii.
Grypa atakuje autofagię w celu uniknięcia zachowań immunologicznych
Komórki eukariotyczne rozkładają wewnątrzkomórkowy materiał w proteasomie i przez autofagię. Autofagia pociąga za sobą pochłanianie materiału cytosolowego, takiego jak białka i całe organelle w pęcherzykach z podwójną błoną, które w końcu ulegają połączeniu z lizosomami. Zasadnicze znaczenie ma dostarczanie energii do komórek z niedoborem, podczas gdy nowe dowody wykazują również rolę w odporności.

W rzeczywistości, raporty łączą autofagię z wykrywaniem patogenów, aktywacją zapalną i regulacją sygnalizacji receptora rozpoznawania wzorców (PRR). Ponadto, autofagia jest przydatna w prezentacji antygenu do komórek T, a patogeny rozwinęły mechanizmy ukierunkowane na mechanizmy pośredniczne przez autofagię. Ponadto, w przypadku pamięci B, pamięci T, efektora T i przeżywalności komórek Treg w stanie stacjonarnym i zakażenia grypą, wymagana jest makrofotografia, co wskazuje, że rola autofagii w zakażeniu wirusem grypy może zależeć od rodzaju komórki.

Naukowcy z finansowanego ze środków unijnych projektu FLUPHAGY (Regulation of macroautophagy by viral pathogens) chcieli zbadać, jak wirus grypy wpływa na autofagię i zakłóca dostarczanie i przetwarzanie antygenu. Poprzednie prace partnerów wykazały, że niedobór autofagii w makrofagach i komórkach dendrytycznych prowadzi do poprawy prezentacji antygenu ze względu na zwiększony poziom powierzchni komórek MHC klasy I. Ponadto, wirus grypy jest w stanie zatrzymać fuzję autofagosomu z lizosomami in vitro. Mechanizm zasadniczy nie jest jednak znany.

Aby wyznaczyć związek między wirusem grypy a autofagią, naukowcy wykorzystali mysi model niedoboru autofagii, szczególnie w komórkach płuc, będących głównym celem infekcji wirusem grypy. Zwierzęta te, po zakażeniu wirusem grypy, wykazały wyższe miano wirusa i zwiększoną patologię. Co ciekawe, te obserwacje były specyficzne dla podtypów wirusów.

Ogólnie rzecz biorąc, zrozumienie skomplikowanych relacji między wirusem grypy a mechanizmem makroautofagowym pomoże w poszukiwaniu nowych sposobów zwalczania infekcji. Ponadto wyniki badań pomogą zoptymalizować rozwój szczepionki przeciw grypie, aby pomóc pacjentom cierpiącym na ciężkie objawy, np. pacjentom w podeszłym wieku lub z obniżoną odpornością.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Grypa, autofagia, limfocyty T, FLUPHAGY, autofagosom
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę