Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INNOVABALT — Wynik w skrócie

Project ID: 316149
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Łotwa
Dziedzina: Zdrowie, Społeczeństwo, Badania podstawowe, Przemysł, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Łotwa zwiększa możliwości badawcze i innowacyjne w zakresie pionierskich badań nad lekami

Inicjatywa UE wzmocniła strategiczny rozwój Łotewskiego Instytutu Organicznej Syntezy (LIOS), wiodącego centrum bałtyckiego na rzecz innowacyjnego rozwoju leków.
Łotwa zwiększa możliwości badawcze i innowacyjne w zakresie pionierskich badań nad lekami
Finansowany ze środków unijnych projekt INNOVABALT miał na celu odblokowanie potencjału LIOS w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Opracował plan działania, w którym przedstawiono konkretne działania w celu zapewnienia przyszłej stabilności LIOS.

Wymiana wiedzy i doświadczeń z 50 organizacjami partnerskimi UE doprowadziła do długotrwałej współpracy naukowej i partnerstw strategicznych. W sumie przeprowadzono 62 wizyty przychodzące i 76 wychodzące w instytucjach partnerskich.

Zasoby ludzkie zostały wzmocnione poprzez rekrutację 12 doświadczonych naukowców i 7 postdoktorantów, z czego 6 to łotewscy badacze, którzy wcześniej pracowali w wiodących europejskich instytucjach badawczych. Pomogło to zrównoważyć drenaż mózgów, długo uważany za zagrożenie dla LIOS.

Wzmocnienie potencjału ludzkiego znacznie zwiększyło całkowitą liczbę publikacji. Naukowcy opublikowali 34 artykuły naukowe w wiodących czasopismach. Przedstawili również 22 wnioski dotyczące rozmów w ramach programu "Horyzont 2020". Cztery skutecznie pozyskały środki finansowe. LIOS brał udział w 19 różnych współpracujących projektach badawczych, generując ponad 2 miliony EUR w nowym finansowaniu dla LIOS.

Udoskonalono sprzęt badawczy, w tym siedem urządzeń i systemów, które wzmocnią infrastrukturę LIOS w zakresie nanotechnologii, krystalografii białkowej, obrazowania żywych zwierząt w czasie rzeczywistym, spektroskopii fluorescencyjnej i informatyki.

Widoczność LIOS była dalej rozwijana na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym poprzez organizację 12 międzynarodowych imprez na Łotwie oraz regularne uczestnictwo i wykorzystywanie wyników badań na konferencjach, dniach informacyjnych i giełdach kooperacyjnych.

Partnerzy projektu opracowali strategiczny plan rozwoju własności intelektualnej (IP) na rzecz budowania potencjału w zakresie zarządzania i innowacji IP. Portfel patentowy LIOS został zaktualizowany i wzmocniony, a menedżer IP został wstępnie zrekrutowany i nadal jest zatrudniony przez LIOS.

Dzięki INNOVABALT, LIPS jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w ERA przy jednoczesnym wzmocnieniu multidyscyplinarnych możliwości badawczych, zarządzania IP i zasobami ludzkimi. Powinno to pozytywnie wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy regionu Morza Bałtyckiego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania i innowacje, badania nad lekami, Łotewski Instytut Syntezy Organicznej, INNOVABALT
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę