Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie podejścia do odblokowania potencjału innowacyjnego sektora wodnego w UE

Inicjatywa UE wprowadziła nowe metody i narzędzia dzięki zamówieniom publicznym, w celu przyspieszenia rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań wodnych.
Nowatorskie podejścia do odblokowania potencjału innowacyjnego sektora wodnego w UE
Zamówienia publiczne stanowią około 19% europejskiego produktu krajowego brutto, będącego ważnym rynkiem wiodącym dla innowatorów, szczególnie w sektorze wodnym. Jednakże, z powodu rozdrobnienia często w sektorze publicznym niedostatecznie wykorzystuje się zamówienia innowacyjnych usług i technologii związanych z wodą.

Aby przezwyciężyć takie bariery, finansowany ze środków unijnych projekt WATERPIPP (Water public innovative procurement policies) opracował metody i narzędzia umożliwiające wykorzystanie innowacji w procedurach udzielania zamówień publicznych.

Poczyniono prace nad mapowaniem innowacyjnych inicjatyw z zakresu zamówień publicznych (IOPP) opracowanych przez państwa członkowskie i wybrane kraje OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Wyniki przedstawiono w dokumencie strategicznym dotyczącym wdrażania IOPP w sektorze wodnym. Określa on zalety i wady, dobre praktyki i wąskie gardła innowacyjnych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych w UE i krajach OECD.

Partnerzy projektu przystąpili do zdefiniowania, dostosowania i zatwierdzenia 15 zaleceń dla IOPP, skierowanych do decydentów i dostawców zamówień europejskich. Powołano forum pozyskiwania innowacji w zakresie wody, mające na celu zgromadzenie kluczowych uczestników innowacyjnego łańcucha zamówień.

Zespół WATERPIPP dostarczył zestaw narzędzi pomagających kluczowym stronom w zdobywaniu wiedzy i know-how, niezbędnych do wdrożenia IOPP w życie. Poradniki dotyczące implementacji procedur IOPP, moduły e-learningowe i towarzyszące seminaria internetowe oraz zestawy narzędzi służące podnoszeniu świadomości przez IOPP zostały opublikowane w języku angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

Coaching i szkolenia dostarczyły zainteresowanym stronom niezbędnych informacji na temat innowacyjnych zamówień publicznych i sprawiły, że zamawiający stali się bardziej ufni w zakresie zamówień przedkomercyjnych i zamówień publicznych na innowacje. Przyczyniły się także do określania, wyboru, ustalania priorytetów i przygotowania rentownych zamówień, udzielania wsparcia i powiązanych szkoleń dla zamawiających, a także wymiany najlepszych praktyk z innych sektorów.

Wyniki WATERPIPP pomogą wzmocnić zamówienia publiczne na innowacje w UE. Powinno to prowadzić do inwestycji i dostarczania rozwiązań wymaganych przez sektor publiczny w obliczu wyzwań związanych z wodą. Przyspieszenie wdrażania rozwiązań stworzy możliwości rynkowe dla innowacji wodnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sektor wodny, zamówienia publiczne, WATERPIPP, zamówienia publiczne zorientowane na innowacje
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę