Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SUAFRI-EPC — Wynik w skrócie

Project ID: 609553
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Luksemburg
Dziedzina: Społeczeństwo, Badania podstawowe, Przemysł, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie informacyjno-komunikacyjne

Kraje Partnerstwa Wschodniego i UE łączą siły w celu wzmocnienia innowacji rolno-spożywczych i przekazywania wiedzy

Produkty rolno-spożywcze są kluczowym sektorem gospodarki w Krajach Partnerstwa Wschodniego (EPC), ale muszą poprawić i ulepszyć zdolność produkcyjną i zwiększyć jakość produktów spożywczych. Inicjatywa UE ułatwiła przyjęcie wyników badań rolno-spożywczych do innowacji i przekazywania wiedzy między państwami członkowskimi UE a EPC.
Kraje Partnerstwa Wschodniego i UE łączą siły w celu wzmocnienia innowacji rolno-spożywczych i przekazywania wiedzy
Fundusz finansowany ze środków unijnych: SUAFRI-EPC (Supporting the uptake of agri-food research results into innovation with EPC countries) przyczynił się do zniwelowania różnic między badaniami rolno-spożywczymi i innowacjami w EPC poprzez zebranie wszystkich podmiotów w łańcuchu wartości opartych na wiedzy i podnoszenie świadomości, jak przekształcić wyniki badań w innowacje.

Aby wspierać tworzenie sieci, partnerzy projektu mapowali podmioty z branży rolno-spożywczej EPC na różnych szczeblach łańcucha wartości wiedzy i zorganizowali trzy giełdy kooperacyjne w celu zachęcania do współpracy. Przeanalizowano potencjał współpracy i transfer wiedzy w EPC i przedstawiono raport na temat możliwości transferu technologii i wąskich gardeł organizacji zajmujących się badaniami, rozwojem i innowacją (RDI), związanymi z rolnictwem. Sześć obiecujących technologii zostało wybranych w celu wsparcia innowacji.

Wymiana najlepszych praktyk w zakresie transferu wiedzy i technologii odbyła się za pomocą szeregu dostosowanych kursów szkoleniowych i trzech intensywnych szkół letnich w Europie, które przyciągnęły 50 uczestników z EPC.

W Armenii, Białorusi i Gruzji rozpoczęły się trzy projekty pilotażowe w celu wykazania dobrych praktyk rolno-spożywczych. Pierwszy opracował nowe metody produkcji w akwakulturze i pszczelarstwie w celu optymalizacji kosztów produkcji i zwiększenia zrównoważenia dla środowiska. Drugi opracował model preferencji konsumentów w wyborze ryb i owoców morza na podstawie badania różnych czynników w drodze złowionych ryb do talerza konsumenta. Ostatni zmapował gruzińskie winnice powiązane z danymi specyficznymi dla gleby w celu określenia najlepszego obszaru produkcji i poprawy ogólnej jakości wina przy użyciu metod biotechnologicznych.

Zespół SUAFRI-EPC zapewnił coaching i doradztwo w zakresie transferu innowacji i technologii do wysoko rozwiniętych organizacji EPC wspierających działalność w zakresie RDI.

SUAFRI-EPC promowało wzajemnie korzystne partnerstwa między UE a EPC poprzez wykorzystanie badań na rynku. Przyczyniło się to do ustanowienia wspólnej przestrzeni wiedzy i innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy między podmiotami RDI po obu stronach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kraje Partnerstwa Wschodniego, produkty rolno-spożywcze, technologia i przekazywanie wiedzy, SUAFRI-EPC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę