Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ISSICEU — Wynik w skrócie

Project ID: 613004
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Szwajcaria
Dziedzina: Społeczeństwo

Scenariusze niestabilności na Kaukazie

Badanie przeanalizowało źródła stabilności i niestabilności na Kaukazie, oceniając w ten sposób konsekwencje dla bezpieczeństwa wojskowego, politycznego, gospodarczego i społecznego.
Scenariusze niestabilności na Kaukazie
Kaukaz jest regionem postrzeganym jako podzielony w odniesieniu do jego geografii i społeczeństwa. Jego różnorodność jest wieloaspektowa i obejmuje liczne grupy etnojęzyczne i ponad 100 języków. Region kształtują różne religie i tradycje. W ramach projektu finansowanego ze środków unijnych, ISSICEU (Intra-and inter-societal sources of instability in the Caucasus and EU opportunities to respond) zbadano ten region narażony na konflikty.

Dwudziestu pięciu naukowców z ośmiu uniwersytetów w Azerbejdżanie, Gruzji, Niemczech, Rosji, Szwajcarii i Turcji połączyło badania dedukcyjne i indukcyjne. Inspiracją do ich metod były dziedziny ekonomii, nauk politycznych, antropologii, socjologii, geografii i religii.

ISSICEU zbadał nie tylko źródła niestabilności, ale także stabilności na Kaukazie w celu przyczynienia się do alternatywnego i bardziej adekwatnego kształtowania wydarzeń związanych z bezpieczeństwem w tym regionie. Przyjrzeli się tarciom na lokalnym poziomie społeczeństw Kaukazu, a także praktykom udziału społecznego i dyskursowi. Zbadano również wpływ graczy społecznych z Iranu i Turcji na partycypację obywatelską i zależności ekonomiczne.

Naukowcy odkryli, że rosną napięcia związane z zasobami i władzą na lokalnym poziomie, spowodowane niedawnym kryzysem gospodarczym. Oczywisty jest brak mechanizmów zarządzania, które mogą pośredniczyć między ludźmi a państwem. Formalne i nieformalne organy społeczne, które mogą działać jako mediatorzy, aby uniknąć destabilizacji konfliktu, są podważane przez dominującą władzę centralną.

Rozpowszechnianie wyników obejmowało 14 dyskusji panelowych na tematy badawcze, takie jak lokalne rządy, religia, udział obywatelski, konflikty secesjonistyczne i wpływy zewnętrzne na Kaukazie. Wyprodukowano film i udostępniono go na stronie projektu.

Prace będą miały potencjalny wpływ na badaczy i uczonych z Kaukazu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kaukaz, religia, ISSICEU, lokalne rządy, udział obywatelski
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę