Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Technologie produkcji metalu w starożytnych społeczeństwach

Wieloletni, wielodyscyplinarny projekt badawczy zwrócił uwagę na różne aspekty dokumentacji archeologicznej w pobliżu złóż rud miedzi w południowym Aravah (Izrael).
Technologie produkcji metalu w starożytnych społeczeństwach
Południowe Aravah jest jednym z najlepiej zachowanych starożytnych regionów produkcji metali na świecie. Projekt CTV (Central Timna Valley), oparł swoją pracę na wykopaliskach, pomiarach i komplementarnych analizach laboratoryjnych. Zostały one zaprojektowane z myślą o wielu istotnych kwestiach w archeologii późnego okresu epoki brązu i żelaza. Obejmował historię technologii produkcji miedzi oraz wprowadzenie żelaza i historyczne zagadnienia dotyczące natury społeczeństw pustynnych związanych z tą produkcją w okresie od XIII do IX wieku p.n.e.

Naukowcy mogli określić powiązania między działalnością produkcyjną miedzi a powstaniem lokalnego królestwa Edom, opisanego w Starym Testamencie oraz w źródłach egipskich i asyryjskich. Przed tą pracą wiele z tych kontekstów było błędnie datowane na późną epokę brązu. W świetle tej nowej chronologii naukowcy mogli analizować procesy społeczne i technologiczne przy wysokiej rozdzielczości czasowej, w oparciu o materiały badane i wykopywane w różnych miejscach wydobywania miedzi w dolinie Timny.

Opublikowano ponad 20 wysokiej jakości, wzajemnie recenzowanych artykułów naukowych, podsumowujących wyniki różnych badań. W niektórych obszarach badań uwzględniono wpływ człowieka na starożytne środowisko, badanie starożytnych technologii wydobywczych i typów ceramicznych oraz ustalenie ograniczeń wiekowych dotyczących pozostałości metalurgicznych.

CTV doprowadził do ścisłej współpracy z siedmioma uniwersytetami. W wyniku tego zainicjowano nowe badania nad różnymi tematami, mające na celu zbadanie roli metali i technologii produkcji metali w starożytnych społeczeństwach. Cyfrowa baza danych online ułatwia zarządzanie danymi terenowymi i laboratoryjnymi, dzięki czemu dane i wyniki projektu oraz wnioski są dostępne dla środowiska naukowego i ogółu społeczeństwa.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Produkcja metali, złoża miedzi, południowe Aravah, CTV, Timna, archeologia, Edom, epoka żelaza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę