Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FRAME — Wynik w skrócie

Project ID: 320000
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Belgia
Dziedzina: Społeczeństwo

Przeformułowanie zaangażowania UE w ochronę praw człowieka

Finansowani ze środków UE naukowcy dokonują przeformułowania zaangażowania UE w ochronę praw człowieka, aby skuteczniej odpowiadać na obecne liczne globalne wyzwania.
Przeformułowanie zaangażowania UE w ochronę praw człowieka
W Traktacie Lizbońskim UE zobowiązała się do podtrzymywania i promowania jej wartości, włącznie z tymi dotyczącymi praw człowieka. Jednakże zaangażowanie w ochronę praw człowieka wiąże się z wieloma wyzwaniami, takimi jak kryzysy finansowe ostatnich lat i trwający kryzys imigracyjny. Kryzysy te wywołały wiele trudności wewnątrz UE, przez co często niełatwo jest podjąć skuteczne działania, które byłyby w pełni zgodne z prawami człowieka.

Finansowany ze środków UE projekt FRAME powstał w celu przeformułowania zaangażowania UE w ochronę praw człowieka, aby skuteczniej walczyć z wyzwaniami stawianymi przez dzisiejszą sytuację na świecie. Jego celem było stworzenie niezbędnych fundamentów dla rozwoju i wdrożenia kompleksowej polityki UE w zakresie ochrony praw człowieka. „Projekt FRAME powstał w celu przeprowadzenia zorientowanego na politykę i strategicznego badania, którego wyniki miałyby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, przyczyniając się do opracowania kompleksowej i spójnej polityki wdrażania działań UE w zakresie ochrony praw człowieka” — powiedział Jan Wouters, koordynator projektu, profesor KU Leuven w Belgii oraz dyrektor ośrodka Leuven Centre for Global Governance Studies. „W ramach projektu powstały trzy fundamenty, na podstawie których UE może przedefiniować swoje zaangażowanie w ochronę praw człowieka, aby skuteczniej odpowiadać na dzisiejsze wyzwania”.

Fundamenty ochrony praw człowieka

Pierwszym fundamentem było utworzenie bogatej bazy wiedzy, która bierze pod uwagę stale zmieniające się czynniki, koncepcje, instytucje i instrumenty, stanowiące podstawę dla ochrony i promowania praw człowieka w UE na poziomie międzynarodowym i krajowym. Drugim fundamentem było krytyczne przeanalizowanie i ocena rzeczywistego i potencjalnego wkładu UE w zarządzanie międzynarodowymi prawami człowieka poprzez jej udział za pośrednictwem wielu podmiotów i partnerów oraz poprzez różne polityki i instrumenty. Trzecim i ostatnim fundamentem jest zestaw wskaźników, narzędzi i propozycji politycznych, które umożliwią spójne i dostosowane do warunków wdrożenie praw człowieka w zewnętrzne i wewnętrzne działania i politykę UE.

Praktyczne rozwiązania do osiągnięcia rzeczywistych rezultatów

„Wyniki prac projektu przyjęły wiele form, włącznie z publikacją 50 kompleksowych raportów, które stanowią przegląd praktycznie wszystkich kompetencji UE w ramach ochrony praw człowieka” — powiedział Wouters. „Raporty te stanowią ponad 10 000 stron wiedzy, które zostały udostępnione na stronie internetowej projektu FRAME i są do dyspozycji decydentów UE, społeczeństwa obywatelskiego i opinii publicznej”. Według Woutersa to repozytorium stanowi największą na świecie bazę danych, dotyczącą zaangażowania UE w prawa człowieka.

Poza bazą danych w ramach projektu FRAME opracowano wiele informatorów politycznych dla decydentów, w których omawiane są ustalenia badań. Utworzono również dokument dokument końcowy, w którym w konkretny i czytelny sposób przedstawiono 40 najważniejszych zaleceń. Według Woutersa dokument ten może stanowić plan działania dla instytucji UE, który pomoże im w dostosowaniu ich zaangażowania w ochronę praw człowieka.

W ramach projektu opracowano również przełomowe i bezpłatne Masowe otwarte kursy online Massive Open Online Course - MOOC, dotyczące zaangażowania UE w ochronę praw człowieka. MOOC, które są oparte na ustaleniach projektu FRAME i prowadzone przez naukowców z projektu FRAME, przyciągnęły ponad 12 000 studentów ze 175 krajów. Kolejna tura kursów MOOC rozpocznie się 2 października 2017 roku.

„W ramach projektu FRAME opracowano wiele kreatywnych rozwiązań, mających na celu zwiększenie skuteczności i spójności polityki UE w zakresie praw człowieka” — podsumował Wouters. „Zasadniczo w wyniku badań opracowano konkretne wytyczne dla decydentów UE. Zadaniem tych wytycznych jest zapewnienie wsparcia w rozwiązywaniu problemów utrudniających ochronę i promocję praw człowieka w UE i na świecie”.

Naukowcy mają nadzieję, że decydenci uwzględnią wyniki projektu w swoich działaniach. Już teraz widać pierwsze oznaki, że tak właśnie się dzieje. Na przykład, dokument European Parliament Briefing on Human Rights in EU Trade Policy - Informacja Parlamentu Europejskiego w sprawie praw człowieka w polityce handlowej UE w bardzo dużym stopniu opiera się na wynikach projektu FRAME.

Słowa kluczowe

FRAME, Unia Europejska, Traktat Lizboński, prawa człowieka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę