Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FLAVOURE — Wynik w skrócie

Project ID: 229827
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Estonia
Dziedzina: Społeczeństwo, Rolnictwo i leśnictwo

Łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa żywności

Naukowcy poprawili zdolności badawcze Estońskiego Instytutu Badań Rolnictwa (ERIA), aby zwiększyć bezpieczeństwo żywności w Europie.
Łatwiejsze zapewnienie bezpieczeństwa żywności
Bezpieczeństwo żywności i jakość pasz to obecnie dwa bardzo ważne tematy dla konsumentów. Europa doświadcza różnych problemów związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa żywności i pogorszeniem jakości pasz zwierzęcych – od skażenia jaj po chorobę wściekłych krów.

Celem finansowanej ze środków UE inicjatywy FLAVOURE (Food and feed laboratory of varied and outstanding research in Estonia) było rozwiązanie tych problemów. Chociaż projekt powstał w Estonii, łączył partnerów z Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Litwy i Finlandii, którzy wspólnie przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa żywności i pasz na całym kontynencie.

Naukowcy zwiększyli możliwości instytutu ERIA w zakresie opracowania nowych metod z dziedziny biologii molekularnej w celu oceny zagrożeń związanych z jakością żywności i pasz. Zespół poszerzył wiedzę, zwiększył widoczność i wzmocnił współpracę instytutu ERIA z obecnymi i nowymi europejskimi partnerami w tej dziedzinie.

W ramach projektu nadzorowano renowację budynku laboratoryjnego i wprowadzenie nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych do analiz biologicznych. Zakupiono wirówkę, piec uniwersalny, spektrofotometr i sprzęt do elektroforezy, dzięki czemu znacznie zwiększono możliwości badawcze instytutu ERIA.

Doświadczeni naukowcy z innych krajów przez miesiąc doskonalili swoje umiejętności w zakresie oceny jakości i bezpieczeństwa żywności i pasz oraz wykorzystania nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Zapoczątkowano szkolenia dla młodych naukowców i techników rozpoczynających karierę, a także wizyty doświadczonych naukowców z innych ośrodków. Uczestnicy badali tematy dotyczące jakości żywności, bezpieczeństwa pasz, bioróżnorodności terenów zielonych i mikroorganizmów żyjących w glebie.

Rezultaty projektu FLAVOURE obejmują lepsze wyposażenie laboratoryjne dla instytutu ERIA, zwiększenie możliwości kształcenia ustawicznego dla instytucji badawczych, zdobycie praktycznego doświadczenia dla młodych naukowców i stworzenie platformy wymiany wiedzy. Inicjatywa przyczyniła się do zwiększenia współpracy w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności i pasz, promowania wspólnych wydarzeń organizowanych razem z wiodącymi ośrodkami badawczymi i promowania kontaktów między badaczami.

Prace w ramach projektu umożliwiły zacieśnienie współpracy z lokalnymi rolnikami, urzędnikami państwowymi i innymi zainteresowanymi stronami poprzez seminaria, dni szkoleniowe, usługi doradcze i sieci technologiczne.

Zespół zwiększył uczestnictwo instytutu ERIA w projektach UE dzięki promowaniu polityki w tej dziedzinie. W ramach projektu FLAVOURE utworzono również Dział Rozwoju, który zwiększył transfer wiedzy pomiędzy naukowcami i producentami rolnymi.

Te działania oraz stworzenie nowej polityki przyczynią się do maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa żywności i paszy na miarę obecnych technologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Estoński Instytut Badań Rolnictwa, bezpieczeństwo żywności, pasza, FLAVOURE, biologia molekularna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę