Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MYOCEAN — Wynik w skrócie

Project ID: 218812
Źródło dofinansowania: FP7-SPACE
Kraj: Francja
Dziedzina: Zmiana klimatu i środowisko

Lepszy dostęp do danych oceanicznych

Naukowcy zwiększyli możliwości Unii Europejskiej w zakresie monitorowania oceanów, tworząc otwarty system, który zapewnia dostęp do danych szerokiemu gronu odbiorców.
Lepszy dostęp do danych oceanicznych
Do tej pory państwa członkowskie UE samodzielnie budowały swój własny potencjał w dziedzinie oceanografii operacyjnej na skalę globalną lub regionalną. Celem badaczy jest stworzenie paneuropejskiego systemu obejmującego dane obserwacyjne, analizy i prognozy opisujące stan fizyczny oceanów oraz ich kluczowe parametry biogeochemiczne.

Usługa opracowana w ramach finansowanego z funduszy unijnych projektu MYOCEAN (Development and pre-operational validation of upgraded GMES marine core services and capabilities) będzie dostarczać użytkownikom informacji referencyjnych dotyczących stanu fizycznego oceanów. Dane te obejmują informacje dotyczące temperatury, zasolenia, prądów morskich, zasięgu pokrywy lodowej, poziomu morza i głównych ekosystemów, a ponadto są dostępne dla każdego w dowolnym miejscu na świecie i o dowolnej porze.

Usługa ta przynosi wartość dodaną nie tylko europejskim organizacjom zajmującym się oceanami, lecz także organizacjom publicznym i prywatnym działającym w granicach państw członkowskich. W skład tej grupy wchodzą agencje meteorologiczne, centra oceanografii, agencje ochrony środowiska, ośrodki badawcze, marynarki wojenne, straż przybrzeżna, usługodawcy komercyjni i organy międzyrządowe odpowiedzialne za ochronę oceanów. Usługa jest darmowa i powszechnie dostępna.

Uczestnicy projektu MYOCEAN stworzyli system, który dostarcza informacji w skali globalnej i regionalnej (państw europejskich) na podstawie obserwacji satelitarnych oraz in situ w czasie rzeczywistym i z dłuższej perspektywy. Zespół opracował system w taki sposób, aby zmienne, takie jak dane oceaniczne dotyczące prądów morskich, temperatury i zasolenia, były dostępne w postaci 240 kluczowych produktów.

Sieć systemów MYOCEAN jest zintegrowana z innymi ośrodkami produkcji za pomocą centralnego systemu informatycznego, który pozwala jej przesyłać gromadzone dane użytkownikom. Aby zapewnić im dostęp do wiarygodnych informacji, w ramach rozwiązania MYOCEAN wprowadzono restrykcyjne standardy w zakresie jakości danych zawartych w oferowanych produktach.

Zespół projektowy stworzył system zorientowany na potrzeby użytkownika, nadając wysoki priorytet interakcjom ze strony użytkowników zarówno w poszczególnych fazach rozwoju, jak i w fazach operacyjnych sieci. System MYOCEAN nie tylko dalej monitoruje wspomniane interakcje, lecz także zbiera opinie użytkowników za pośrednictwem sondaży i wybranych forów.

Badaczom udało się zrealizować cel projektu MYOCEAN, którym było zapewnienie swobodnego i bezpłatnego dostępu do ujednoliconego katalogu produktów i usług, w oparciu o zintegrowaną sieć systemów. W rezultacie inicjatywy MYOCEAN europejskie agencje operacyjne podpisały 1000 umów o gwarantowanym poziomie świadczonych usług w zakresie wykorzystania danych oceanicznych.

Usługi te będą w szczególności użyteczne w dziedzinach, takich jak gospodarowanie zasobami morskimi, zmiany klimatu, działalność nadmorska i ekosystemy przybrzeżne.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dane oceaniczne, oceanografia, MYOCEAN, ekosystemy, zasoby morskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę