Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca przyspieszająca opracowanie szczepionki przeciwmalarycznej

Normalizacja testów badawczych ma duże znaczenie w planowaniu badań nad szczepionkami. Celem zwiększenia wiarogodności badań nad szczepionkami, w ramach unijnej inicjatywy ustandaryzowano protokoły i testy badawcze.
Współpraca przyspieszająca opracowanie szczepionki przeciwmalarycznej
Przez lata włożono wiele pracy w opracowanie potencjalnych szczepionek przeciwmalarycznych przy użyciu różnorodnych, coraz to nowszych technologii. Skuteczność cząsteczek powierzchniowych pasożytów jako antygenów szczepionkowych zależy od ich zdolności do indukowania produkcji określonych przeciwciał oraz reakcji odpornościowej u zwierząt i ludzi. Obecnie istnieje wiele opracowanych przez różne grupy badawcze testów mierzących wpływ szczepionek na rozmnażanie się i zjadliwość pasożytów, jednakże testy te nie są spójne i nie nadają się do przeprowadzenia porównań, co zmniejsza przydatność wyników uzyskanych na ich podstawie.

Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu OPTIMALVAC (Initiative on optimizing malaria vaccine lab assays evaluation) zdecydowali się stworzyć zharmonizowane testy umożliwiające porównanie rezultatów badań. Ich celem było opracowanie całej gamy testów, które ułatwią zespołom badawczym z całego świata podejmowanie decyzji co do konstrukcji szczepionki, charakterystyki produktu oraz programów badań klinicznych.

Zespół OPTIMALVAC skupił się na testach pozwalających ocenić humoralną, swoistą i komórkową odpowiedź odpornościową i uzyskać spójne, powtarzalne dane nadające się do porównania wewnątrz- i międzylaboratoryjnego. Łącząc wysiłki, badacze przeanalizowali różne metody, oszacowali podobieństwa oraz najważniejsze różnice oraz zidentyfikowali przyczyny heterogeniczności.

Partnerzy projektu OPTIMALVAC stworzyli odczynniki wzorcowe, dokumenty zawierające wytyczne, standardowe procedury postępowania oraz oprogramowanie dostępne na stronie projektu oraz stronach europejskie repozytoriów odczynników do badania malariieuropejska inicjatywa na rzecz szczepień.

Repozytorium fizycznych i wirtualnych odczynników malarycznych zawiera 380 szczepów zarodźca sierpowego oraz ponad 50 oznaczonych hybrydom swoistych dla danych antygenów pasożytniczych. Dodatkowo uczestnikom projektu udało się ściśle powiązać ze sobą procedury harmonizacji testów w zakresie HIV, gruźlicy, raka i malarii.

Zweryfikowali oni również wytyczne prawne i etyczne, aby zapewnić zgodność materiałów i prowadzonej działalności z międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi, oraz stworzyli szablony formularzy świadomej zgody skierowane do pacjentów, od których pobierane są próbki. Zespół OPTIMALVAC zaprosił do współpracy także afrykańskie ośrodki badawcze z krajów, w których malaria jest chorobą endemiczną.

Reasumując, wyniki projektu OPTIMALVAC, zwiększające dokładność i precyzję danych pochodzących z testów badawczych, wspomogą prace nad stworzeniem bardziej skutecznych szczepionek. A ponieważ malaria nadal pozostaje jednym z największych na świecie zagrożeń dla zdrowia, musimy wspierać wszelkie działania zmierzające do stworzenia szczepionki przeciwko tej chorobie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Malaria, szczepionka, OPTIMALVAC, standardowa procedura postępowania, repozytorium odczynników
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę