Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Obowiązek a wiążąca moc prawna

Co sprawia, że prawo zobowiązuje nas do pewnych rzeczy i dlaczego wymogi prawne powinny być traktowane jako wiążące? Badacze zadali sobie te pytania, aby zdefiniować pojęcie obowiązku prawnego.
Obowiązek a wiążąca moc prawna
Celem finansowanego ze środków unijnych projektu LEGO (An account of legal obligation) było wyjaśnienie koncepcji obowiązku prawnego, która stanowi zasadniczy element normatywności prawa. Badacze rozważyli wspomnianą kwestię na dwóch poziomach. Z jednej strony sprecyzowali oni pojęcie obowiązku prawnego, a z drugiej – podstawy wiążącej mocy prawnej.

Prowadzone prace obejmowały krytyczną analizę kilku odmiennych poglądów na wiążącą moc prawną. W szczególności sprowadziło się to do przedstawienia trzech podstawowych definicji uznawanych w głównym nurcie prawoznawstwa i odrzucenia ich jako teoretycznie problematyczne. Wspomniany zbiór definicji obejmował definicję formalną oraz definicje sformułowane w oparciu o fakt społeczny i rozsądek. Następnie badacze opracowali oryginalną teorię dotyczącą istoty obowiązku prawnego.

Pojęcie obowiązku prawnego zostało przedstawione jako termin obejmujący dwie części składowe. Było to kluczowym założeniem definicji kładącej nacisk na rozsądek. Jeden z dwóch najważniejszych elementów obowiązku wynika z jego wewnętrznego związku ze względami praktycznymi; dlatego też ma on charakter racjonalny. Z kolei drugi z nich wywodzi się z konceptualnych powiązań, które mogą pojawiać się pomiędzy obowiązkiem a mocą wiążącą.

Zespół projektowy wygłosił osiem prezentacji seminaryjnych w renomowanych instytucjach naukowych. Ponadto udostępniono w Internecie cztery artykuły stanowiące część dokumentacji roboczej projektu. Osiem artykułów zostało opublikowanych w czasopismach naukowych, a dodatkowo badacze przygotowali kilka rozdziałów książek. Rozpowszechnianie wyników odbyło się również poprzez udział w warsztatach i międzynarodowych konferencjach, a podsumowanie rezultatów inicjatywy stanowi film wideo zawierający prezentacje w programie PowerPoint.

Spojrzenie na obowiązek prawny, które nie opiera się wyłącznie na definicjach akademickich, lecz ma też charakter praktyczny, odnosząc się do codziennego życia ludzi jako mieszkańców państw demokratycznych, budzi zainteresowanie polityczne poszczególnych obywateli. To z kolei może zwiększyć siłę wzajemnych powiązań jednostek w społeczeństwach obywatelskich. Dzięki temu ludzie zrozumieją, że nie tylko żyją ze sobą w społeczeństwie, lecz także mogą – a wręcz powinni – angażować się w życie polityczne, nawet jeśli mają odmienne poglądy, ponieważ pozwoli to na wypracowanie konkretnych rozwiązań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Moc prawna, prawo, obowiązek prawny, LEGO, prawoznawstwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę