Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ocena wpływu badań naukowych na rolnictwo

Znaczna część funduszy UE jest przeznaczona na badania w dziedzinie rolnictwa. W ramach najnowszego badania potwierdzono pozytywny wpływ takiego działania i opracowano zestaw zaleceń dotyczących rozszerzenia tego wpływu.
Ocena wpływu badań naukowych na rolnictwo
Obszerne badania naukowe w dziedzinie rolnictwa nie tylko pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo żywieniowe Europy oraz reszty świata, ale również wspierają europejską gospodarkę. UE dąży do poprawienia jakości badań nad innowacjami w rolnictwie celem określenia potencjalnych korzyści dla klientów i społeczeństwa wynikających z zastosowania tych innowacji w praktyce. Kierując się tym założeniem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu IMPRESA (Impact of research on EU agriculture) przeanalizowali wpływ badań na Europę oraz ocenili skutki społeczno-gospodarcze badań w dziedzinie rolnictwa.

Aby osiągnąć ten cel, zespół rozpoczął realizację projektu od zgromadzenia dokumentów dotyczących publicznych oraz prywatnych wydatków na badania. Następnie rozpatrzono wpływ innowacji naukowych oraz przeprowadzono analizę związku pomiędzy inwestycjami w badania a ich końcowymi osiągnięciami. Celem projektu było zwiększenie ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych korzyści wynikających z inwestycji w badania publiczne, prywatne oraz non-profit.

Prace nad projektem obejmowały pozyskanie bieżących danych dotyczących inwestycji w badania rolnicze w Europie, do których zaliczają się statystyki wydatków, ankiety ogólnokrajowe oraz studia przypadków w zakresie innowacji naukowych. Dokonano kilku ważnych spostrzeżeń – między innymi zauważono, że fundusze przekazane zaledwie 5 unijnym krajom stanowią ponad 70% wszystkich planowanych wydatków na publiczne badania w dziedzinie rolnictwa.

Co więcej, odkryto, że wydatki na badania publiczne mają pozytywny wpływ na produktywność – po upływie 9-18 lat zyski z inwestycji wynoszą około 7-15%. W toku projektu stwierdzono również, że społeczne i gospodarcze oddziaływania badań naukowych są pozytywne, a inwestycje w prywatne badania dotyczące przetwórstwa spożywczego mają korzystny wpływ na działalność gospodarczą. Analiza związku pomiędzy badaniami a wydajnością na poziomie gospodarstwa wykazała, że równie ważne jest wprowadzanie innowacji wspierane w drodze współpracy z brokerami informacji oraz podmiotami łańcucha wartości.

Podsumowując, projekt IMPRESA dostarczył cennych informacji na temat badań w dziedzinie rolnictwa w UE uzyskanych poprzez analizę programów badawczych oraz tendencji w zakresie wydatków w 20 krajach, co stanowi 95% ogólnych starań podjętych w latach 2008-2013. Rozpowszechnił również zalecenia dla kluczowych podmiotów związanych z polityką na poziomie regionalnym, narodowych oraz unijnym. Pomoże to w tworzeniu lepszych programów badań mających na celu poprawę ulepszenia efektów publicznych i prywatnych inwestycji w badania w dziedzinie rolnictwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rolnictwo, badania naukowe w rolnictwie, innowacje, IMPRESA, inwestycje w badania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę