Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza polityka w dziedzinie górnictwa może pomóc krajom andyjskim

Dokładna analiza praktyk oraz polityk związanych z przemysłem wydobywczym w Boliwii, Kolumbii oraz Peru może pomóc w określeniu lepszych sposobów funkcjonowania tego sektora i spowodować pozytywne zmiany dla społeczności zamieszkujących te regiony.
Lepsza polityka w dziedzinie górnictwa może pomóc krajom andyjskim
Górnictwo oraz przemysł wydobycia węglowodorów są kluczowymi sektorami napędzającymi gospodarkę Boliwii, Kolumbii oraz Peru. Usprawnienie związanej z nimi polityki podatkowej oraz polityki dystrybucji mogłoby polepszyć jakość życia obywateli i przyspieszyć wzrost gospodarczy krajów andyjskich. Właśnie to było celem sfinansowanego przez UE projektu EID (Extractive industries and local development: A comparative study on the influence of tax and redistribution politics in three Andean countries).

Uczestnicy projektu skupili się na sposobie rozwijania polityki podatkowej oraz polityki dystrybucji w przemyśle górniczym i węglowodorowym poprzez analizę wpływu struktur instytucjonalnych na zdolność pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego przez sektor wydobywczy. Zbadano obecne systemy redystrybucji oraz możliwości rozwoju wewnątrz samej branży wydobywczej.

Aby osiągnąć postawione cele, zespół EID przeprowadził porównanie polityki podatkowej oraz polityki dystrybucji dotyczących wydobycia kopalin skalnych oraz węglowodorów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poszczególnych krajów. W szczególności skupiono się na systemach opodatkowania oraz dystrybucji dochodów, ich wpływie na zdolność państwa do wdrażania polityki ograniczania ubóstwa oraz na tym, w jaki sposób te polityki rzutują na rozwój obszarów, na których prowadzone jest wydobycie.

Zespół wziął pod uwagę nie tylko treść polityk, ale również proces ich tworzenia, oraz przeprowadził dogłębne badanie na poziomie narodowym i regionalnym. Obejmowało to rozmowy z politykami, przedsiębiorcami i przywódcami społecznymi związanymi z reformą polityki podatkowej i polityki redystrybucji w tym sektorze oraz analizę zmiennych możliwości rozwojowych.

Jednym z głównych wniosków projektu EID było to, że polityki w zakresie opodatkowania zależą od siły powiązań łączących elitę gospodarczą z sektorem. Odkryto również, że rządy pobierają proporcjonalnie więcej opłat skarbowych w przemyśle wydobycia węglowodorów niż w górnictwie. Inne wnioski są związane z polityką redystrybucji przychodów skarbowych, związkiem pomiędzy warunkami życia a transferami skarbowymi oraz kontrowersyjną rolą przedsiębiorstw górniczych i koncernów naftowych na tych terytoriach.

Zespół zaprezentował wyniki na konferencjach w Europie i obu Amerykach oraz zorganizował warsztaty w każdym z krajów andyjskich w celu przedstawienia wniosków wynikających z projektu. Najważniejsze wyniki opublikowano w artykułach, czasopismach, rozdziałach książek oraz raportach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wydobycie, kraje andyjskie, przemysł wydobywczy, węglowodór, opodatkowanie, EID
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę