Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MELODIES — Wynik w skrócie

Project ID: 603525
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Zjednoczone Królestwo
Dziedzina: Środowisko

Otwarte bazy danych dla sektora ochrony środowiska

Unijny zespół badaczy dowiódł potencjału rynkowego europejskiej strategii otwartego dostępu do danych. Zespół opracował osiem przeznaczonych dla sektora ochrony środowiska usług bazujących na danych satelitarnych.
Otwarte bazy danych dla sektora ochrony środowiska
Zgodnie z unijną dyrektywą INSPIRE europejskie dane publiczne zostały udostępnione społeczeństwu, zaś nowa europejska strategia otwartego dostępu do danych zakłada, że dane te będą udostępniane bezpłatnie w najbardziej powszechnych formatach i na licencjach umożliwiających ich wielokrotne wykorzystywanie.

Jednym z celów nowej strategii jest stworzenie rynku dla nowych usług. Uczestnicy finansowanego z funduszy UE projektu MELODIES (Maximising the exploitation of linked open data in enterprise and science) chcieli dowieść, że strategia ta stymuluje rozwój, a nowe usługi przynoszą korzyści społeczeństwu, opracowując nowe, bazujące na otwartych zbiorach danych usługi przeznaczone dla sektora ochrony środowiska. Usługi te oparte są na platformie chmurowej zaprojektowanej specjalnie z myślą o obsłudze i przetwarzaniu dużych ilości danych z satelitów.

Zespół MELODIES stworzył osiem nowych usług, z których część udało się uruchomić jeszcze w trakcie realizacji projektu. Wszystkie one zawierają dane powiązane, przez które rozumie się zestaw najlepszych praktyk w zakresie udostępniania danych w formatach pozwalających na powiązanie ich z innymi źródłami danych.

Usługa „Emissions Inventory Service” dostarcza informacji o pokryciu terenu i wilgotności gleby. Dane te zostaną wykorzystane do szacowania emisji gazów cieplarnianych przez Wielką Brytanię. Zadaniem usługi „Urban Accounting Service” jest łączenie danych o środowiskach miejskich z myślą o wsparciu planowania przestrzennego i zarządzania obszarami miejskimi. Usługa zawiera również narzędzia do wizualizacji i analizy.

„Land Management Service” wykorzystuje dane satelitarne do optymalizacji korzyści ekologicznych i środowiskowych w rolnictwie. Usługa „Ocean Status Assessment Service” gromadzi informacje o stanie oceanów i mórz zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej. Usługa „Desertification Indicators Service” oblicza wskaźniki pustynnienia i stanu środowiska na podstawie odpowiednich danych satelitarnych. Wskaźniki te ułatwiają monitorowanie wymagane przez Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z pustynnieniem.

Usługa „Crisis Mapping Service” zawiera aplikację do tworzenia map dla centrów zarządzania kryzysowego w obliczu klęsk żywiołowych oraz bazę danych historycznych dotyczących powodzi w Europie przeznaczoną dla przedstawicieli branży ubezpieczeniowej. Ostatnie dwie usługi to „Marine Transport Service” oraz „Groundwater Modelling Service”. Pierwsza pozwala dokładniej przewidywać czas przybycia statków, zaś druga – lepiej poznać zbiorniki wód podziemnych i zarządzać nimi na podstawie modeli i obserwacji mieszkańców.

Wyniki projektu przyczynią się do rozwoju dochodowego rynku usługi i produktów związanych z danymi. Pomogą też usprawnić platformy chmurowe i zmniejszyć koszty przetwarzania danych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Otwarte bazy danych, sektor ochrony środowiska, MELODIES, nauka, chmury obliczeniowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę