Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ABBI — Wynik w skrócie

Project ID: 611452
Źródło dofinansowania: FP7-ICT
Kraj: Włochy
Dziedzina: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bransoleta, która ma przywrócić poczucie przestrzeni

Budowanie poczucia przestrzeni może być przytłaczające dla dzieci niewidomych. Opracowywany nowy zestaw urządzeń, przekazujący wskazówki dźwiękowe dotyczące ruchów ciała, pomoże polepszyć kontrolę postawy, koordynację motoryczną i orientację przestrzenną.
Bransoleta, która ma przywrócić poczucie przestrzeni
W ramach rozpoczętego w 2014 roku projektu ABBI postawiono sobie ambitny cel udoskonalenia istniejących technologii, aby pomóc osobom niedowidzącym. Projekt opiera się na przekonaniu o konieczności wczesnego podejmowania działań, jak również spostrzeżeniu, że obecne urządzenia nie cieszą się popularnością wśród osób dorosłych i nie są odpowiednio dostosowane do dzieci i często nie nadają się do prowadzenia rehabilitacji.

- Urządzenia te są zbyt skomplikowane, ponieważ wiążą się z koniecznością nauki nowego języka po odbyciu długiego programu szkoleniowego oraz integracją wielu sygnałów sensorycznych - mówi dr Monica Gori, koordynator projektu z Włoskiego Instytutu Technologii (Italian Technology Institute - IIT).

ABBI nie wymaga nauki nowych języków i może być stosowany we wczesnym okresie życia. Po założeniu rozpoczyna wykrywanie ruchów ciała, emituje sygnały dźwiękowe i przekazuje użytkownikowi informacje przestrzenne o tym gdzie i w jaki sposób ruch się odbywa. Gdy zostanie założony, na przykład, przez innych członków gospodarstwa domowego, umożliwia skuteczniejszą orientację w wydarzeniach mających miejsce w otoczeniu, tym samym poprawiając umiejętności społeczne osób niedowidzących. ABBI może przechowywać dane o ruchu w celu przeprowadzania analizy off-line, a nawet przechwytywać sygnały nawigacyjne z pobliskich smartfonów. Głównym celem ABBI jest stymulowanie pozostałych zmysłów.

Różne prototypy urządzenia testowane były na dzieciach w wieku od 3 do 17 lat w drodze trzymiesięcznego szkolenia rehabilitacyjnego. W tym czasie połowa dzieci (grupa eksperymentalna) ukończyła szkolenie z obsługi ABBI, podczas gdy druga grupa (grupa kontrolna) przeszła typową rehabilitację bez wykorzystania żadnych pomocy.

- Wyniki wskazują, że szkolenia dźwiękowo-motoryczne pomagają w odzyskaniu poczucia przestrzeni i poprawiają umiejętności motoryczne. Takie rezultaty uzyskiwane są nawet po roku szkolenia - mówi dr Gori. - Tymczasem w przypadku grupy kontrolnej nie zaobserwowano oznak poprawy.
Przeprowadzono również szkolenia z zakresu interakcji społecznych w celu sprawdzenia wydajności komunikacji pomiędzy wieloma urządzeniami ABBI. - W ramach eksperymentu wyposażono kilka osób w urządzenie ABBI, które przekazywało informacje zwrotne dotyczące ich pozycji w pomieszczeniu i aktywności. Opracowano specjalne gry, aby zachęcić dzieci do zabawy w małych grupach. Stwierdziliśmy, że ograniczenie problemów wynikających z zaburzonego poczucia przestrzeni, takich jak brak mobilności, słabe umiejętności nawigacyjne i ograniczona interakcja z innymi osobami, jest możliwe - wyjaśnia dr Gori.

Urządzenie ma zostać wprowadzone na rynek w ciągu roku

Poprzez aktywny udział dzieci niedowidzących, rehabilitantów i terapeutów wykazano, że ABBI poprawia poczucie przestrzeni oraz umiejętności motoryczne i społeczne nawet po trzech miesiącach użytkowania.

Badanie przeprowadzone przez IIT pośród interesariuszy i liderów opinii wskazuje, że istnieje duże, niezaspokojone zapotrzebowanie na nowe technologie i usługi w medycynie, których celem jest integracja istniejących metod pomocy osobom niedowidzącym. Mając to na uwadze, ABBI może zostać wykorzystane jako uzupełnienie istniejących narzędzi i technik stosowanych zarówno w domach, jak i przestrzeniach publicznych.

Zespół opracował już zestaw ABBI do wprowadzenia na rynek. Przygotowali również podręcznik, zawierający opisy wszystkich zabaw dźwiękowych opracowanych w trakcie projektu. Dr Gori w taki sposób opisuje możliwości wprowadzenia na rynek w ciągu roku: - Urządzenie zostało opatentowane, a w tej chwili staramy się o przyznanie oznaczenia CE. Jesteśmy gotowi do wprowadzenia ABBI na rynek, oczywiście z pomocą partnerów technologicznych, którzy będą zainteresowani zainwestowaniem w urządzenie. Dotarcie do niedowidzących dzieci i osób dorosłych w całej Europie będzie ogromnym krokiem naprzód dla nowej technologii.

Słowa kluczowe

ABBI, bransoleta dźwiękowa, niewidomi, osoby niedowidzące, dzieci, ruchy ciała, orientacja przestrzenna, rehabilitacja, sygnały sensoryczne, dane dotyczące ruchu, trening dźwiękowo-motoryczny, interakcje społeczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę