Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Centra handlowe – zachęty do poprawy efektywności energetycznej

Centra handlowe są także miejscami wypoczynku i rozrywki i jako takie muszą być estetyczne, funkcjonalne i wygodne, a jednocześnie spełniać określone wymogi budowlane. Europejscy naukowcy, praktycy i producenci stworzyli rozwiązania, dzięki którym centra handlowe mogą stać się modelowymi przykładami zastosowania energooszczędnych architektur i systemów.
Centra handlowe – zachęty do poprawy efektywności energetycznej
„Ze względu na bardzo częste remonty i modernizacje centrów handlowych można je doposażyć w najnowocześniejsze rozwiązania energetyczne” tłumaczy Roberto Lollini, koordynator projektu COMMONENERGY. W ramach inicjatywy opracowano różne zestawy rozwiązań, oferujących korzyści dla ludzi i środowiska, a także odznaczające się efektywnym zarządzaniem i niskimi kosztami eksploatacji.

Prace rozpoczęto od przeanalizowania rynku centrów handlowych w UE, by następnie określić główne wady dotyczące energii, komfortu, funkcjonowania i logistyki. Zdefiniowano typowe rozwiązania funkcjonalne centrów handlowych – „wpływ zainteresowanych stron (właścicieli/menedżerów, najemców, klientów) na parametry energetyczne i ich oddziaływanie z kontekstem społecznym”, mówi Lollini.

Rozwiązania i wsparcie w zakresie gruntownej modernizacji

W projekcie COMMONENERGY przeprowadzono analizy mające na celu określenie czynników sprzyjających modernizacji, najbardziej obiecujących pod względem kosztów i korzyści. Badacze uwzględnili też cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla Lollini, „chodzi tu nie tylko o zarządzanie obiektami i koszty operacyjne, ale także wrażenia klientów, mające podstawowe znaczenie dla sprzedawców”.

Dzięki pacy na nowych systemach, ich przeanalizowaniu i testowaniu, w ramach projektu powstały innowacyjne technologie, umożliwiające poprawę komfortu wewnątrz budynków, wykorzystywanie naturalnych źródeł energii oraz zmniejszenie zapotrzebowania centrów handlowych na energię. Warto tu wspomnieć o modułowym wielofunkcyjnym systemie elewacji reagującej na warunki atmosferyczne, którego zaawansowany prototyp jest aktualnie poddawany zewnętrznym testom.

Inna zmiana dotyczy integracji zieleni z elewacją budynków. W tym celu przeanalizowano efektywność systemów „zielonych ścian”, aby ocenić wpływ zieleni na przenikanie ciepła przez elewację. Uczestnicy projektu COMMONENERGY dokonali też postępów w pracach nad wielofunkcyjnymi inteligentnymi powłokami, wybierając cztery najbardziej efektywne materiały do zastosowania w farbie podkładowej.

Komfortowe i przyjazne – dla oka i dla kieszeni

Opracowano dwie koncepcje mające na celu optymalizację naturalnego światła w częściach wspólnych centrów handlowych: modułową konstrukcję dachową oraz cylindryczny świetlik doprowadzający naturalne światło do pomieszczeń. Aby poprawić akustykę wewnątrz budynków, połączono innowacyjną konstrukcję ścienną z panelami izolacyjnymi, co pozwala na rozpraszanie i pochłanianie fal dźwiękowych.

Opracowano innowacyjne rozwiązania w zakresie ogólnej architektury, strategii kontrolnych i stosowania naturalnych czynników chłodniczych dla systemów wytwarzania i dystrybucji energii w centrach handlowych. „Aby udoskonalić systemy sztucznego oświetlenia, opracowaliśmy szereg koncepcji przeznaczonych do centrów handlowych, począwszy od szczególnych wymagań dotyczących poprawy środowiska wewnątrz pomieszczeń po specjalne strategie kontrolne, odpowiadające na potrzeby zarządców i najemców”, wyjaśnia Lollini.

Pilotażowe centra handlowe wykazały się poprawą efektywności energetycznej i oszczędnościami w przypadku zastosowania indywidualnych rozwiązań COMMONENERGY bądź ich kombinacji. Przykładami są centra Mercado del Val (Valladolid, Hiszpania), gdzie zmniejszono zużycie energii o około 75%, oraz COOP Canaletto (Modena, Włochy), w którym ograniczono całkowite zużycie energii pierwotnej o 46%. „[Tutaj] przeanalizowano wydajność całego budynku, porównując wartości sprzed i po po modernizacji przy użyciu podejścia COMMONENERGY”, opowiada Lollini. Kolejnym przykładem jest centrum handlowe CitySyd (Trondheim, Norwegia), w którym wydajność wybranych obszarów demonstracyjnych oceniono, porównując poszczególne rozwiązania COMMONENERGY z systemami konwencjonalnymi znajdującymi się w obiekcie przed modernizacją.

Centra handlowe przodują w dziedzinie energooszczędnej modernizacji

W ramach projektu COMMONENERGY powstał raport dotyczący analizowanych scenariuszy oraz interaktywne narzędzie internetowe umożliwiające zapoznanie się z liczbami dotyczącymi zapotrzebowania na energię i zużycia energii związanego z pracami modernizacyjnymi w centrach handlowych w UE i Norwegii. „Internetowe narzędzie do mapowania danych umożliwia szybki i łatwy dostęp do krajowych i międzynarodowych wskaźników porównawczych dotyczących budynków komercyjnych”, mówi Lollini.

Dzięki opracowanym w projekcie rozwiązaniom centra handlowe mogą połączyć efektowną architekturę, która przyciąga klientów, z wysoką jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń – przy jak największym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Słowa kluczowe

COMMONENERGY, centra handlowe, gruntowna modernizacja, oszczędność energii, integracja energooszczędnych systemów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę