Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe pokolenie naukowców tworzy podwaliny przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 pozwoli fabrykom na wykorzystanie bardziej inteligentnych i połączonych technologii. Jednak aby technologie te mogły zdobyć rynek, muszą spełniać zasady zrównoważonego rozwoju. W projekcie SMART-E zadbano o to, aby nowe pokolenie naukowców zajmujących się robotami przemysłowymi przyszłości było świadome tego wymogu.
Nowe pokolenie naukowców tworzy podwaliny przemysłu 4.0
Nadchodzi czwarta rewolucja przemysłowa, opierająca się na pełnej integracji technologii cyfrowych i fizycznych, która staje się możliwa dzięki postępowi w dziedzinie sztucznej inteligencji, technik kognitywnych oraz Internetu Rzeczy. Korzyści dla społeczeństwa? Lepsze warunki pracy, zrównoważoność i nieosiągalny dotąd poziom personalizacji produktów.

Aby rewolucja ta stała się faktem, potrzebne jest jednak nowe pokolenie wybitnych naukowców: szczególnie specjalistów, którzy będą tworzyć zaawansowane technologie robotyczne stanowiące podstawę przemysłu 4.0. Wyszkolenie przyszłych specjalistów od robotyki było celem projektu SMART-E.

„SMART-E to światowej klasy doktorancki program szkoleniowy i badawczy”, tłumaczy prof. Samia Nefti-Meziani, koordynator projektu z ramienia Uniwersytetu w Salford. „Był on poświęcony zaawansowanej robotyce dotyczącej zrównoważonej produkcji, a jego rezultaty pozwolą europejskim przedsiębiorstwom produkcyjnym przystosować procesy wytwórcze do trendów przemysłu 4.0.

„W ten sposób inicjatywa przyczyniła się do podniesienia konkurencyjności Europy, powstania nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych operatorów oraz zwiększenia produktywności. Stypendyści SMART-E zdobyli dodatkowe kwalifikacje z dziedziny biznesu, zarządzania i umiejętności interpersonalnych, a ponadto mieli możliwość poznania różnych kultur pracy w międzynarodowych sektorach akademickich i biznesowych”.

W projekcie SMART-E wzięło udział 13 początkujących (ESR) i 3 doświadczonych badaczy (ER). Ich celem było opracowanie przełomowych technologii z naciskiem między innymi na takie zagadnienia, jak zręczne, elastyczne i podatne roboty produkcyjne, roboty rekonfigurowalne i przeznaczone do logistyki, jak również aspekty bezpieczeństwa oraz interakcja i współpraca między człowiekiem i robotem.

Przykładem opracowanych w projekcie innowacyjnych rozwiązań jest prototypowy chwytak Smart-E powstały na Uniwersytecie w Salford. Brytyjski przemysł jądrowy dostrzegł już potencjał chwytaka Smart-E i wykorzystał go w niedawnym projekcie likwidacji obiektów jądrowych, który otrzymał nagrodę Nuclear Decommissioning Authority (NDA) w Sellafield.

Innym przykładem jest elastyczna obróbka przy użyciu robotów zamiast drogich maszyn CNC, którą Advanced Manufacturing Research Centre wykorzystuje obecnie wraz z przedsiębiorstwem, które zdaniem prof. Nefti-Meziani, „zaoszczędzi w najbliższych latach miliony funtów na kosztach kapitałowych i operacyjnych”.

Projekt SMART-E pozwolił partnerom akademickim i przemysłowym na zdobycie praktycznego doświadczenia w dziedzinie robotyki. W jego ramach postały światowej klasy rozwiązania, a badacze zyskali możliwość współpracy z szeregiem partnerów przemysłowych, którzy dołączyli do sieci SMART-E. Informacje o wynikach prac rozpowszechniono za pośrednictwem publikacji, serii wykładów Shangh’AI poświęconych zaawansowanej robotyce w zrównoważonej produkcji, konferencji, szkół letnich, wydarzeń promocyjnych, prezentacji skierowanych do przemysłu oraz patentów.

„Badacze złożyli 2 wnioski patentowe i opublikowali 43 artykuły – 11 w czasopismach naukowych oraz 33 w materiałach z międzynarodowych konferencji (otrzymując wyróżnienia). Artykuły opublikowano w czasopismach, których wskaźnik cytowań wynosi od 0,987 do 8,649”, wyjaśnia prof. Nefti-Meziani.

„Ponad jedna trzecia artykułów konferencyjnych była prezentowana na prestiżowych konferencjach poświęconych sterowaniu i robotyce, takich jak Międzynarodowa Konferencja IEEE/RSJ nt. Inteligentnych Robotów i Systemów (IROS), Międzynarodowa konferencja IEEE nt. Robotyki i Automatyki (ICRA) czy Amerykańska Konferencja nt. Sterowania (ACC)”.

16 badaczy uczestniczących w projekcie znalazło zatrudnienie w ważnych organizacjach badawczych i przemyśle.

Projekt jest już zakończony, a prof. Nefti-Meziani tłumaczy, że kolejnym etapem będzie ubieganie się o dalsze dofinansowanie ze środków europejskich, „aby doprowadzić wszystkie opracowane rozwiązania do fazy komercjalizacji”. Działania te przyniosą korzyści nie tylko partnerom przemysłowym SMART-E z sektora spożywczego i lotniczego, ale również innym branżom, w tym medycznej i kosmicznej.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

SMART-E, przemysł 4.0, rewolucja przemysłowa, robotyka, roboty przemysłowe, chwytak
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę