Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

MFDS — Wynik w skrócie

Project ID: 781172
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Transport i mobilność

Telematyka prowadzi nas w kierunku inteligentniejszych dróg w UE

Jeżeli chcemy zbudować prawdziwie inteligentne miasta, nasze systemy transportowe muszą być bardziej ekonomiczne, bezpieczne i zrównoważone. A jak dowodzi finansowany ze środków unijnych projekt MFDS, być może przede wszystkim będą musiały być lepiej zintegrowane.
Telematyka prowadzi nas w kierunku inteligentniejszych dróg w UE
Deklarowanym celem unijnej inicjatywy na rzecz „inteligentnego, ekologicznego i zintegrowanego transportu” jest budowa europejskiego systemu transportowego, który będzie „odporny, zasobooszczędny, przyjazny dla klimatu i środowiska, bezpieczny i płynny, z korzyścią dla wszystkich obywateli, gospodarki i społeczeństwa”.

W ramach finansowanego przez UE projektu MFDS opracowano wszechstronny i przystępny cenowo „inteligentny system transportowy”, oferujący szereg funkcji, w tym wykrywanie kierowców jadących pod prąd, wykrywanie zatorów drogowych, liczenie pojazdów według klasyfikacji pojazdów i naliczanie opłat parkingowych. Podstawową innowacją projektu MFDS jest możliwość jednoczesnego wykonywania funkcji przez system, przy zachowaniu niskich kosztów zakupu i instalacji, a także pracy przy minimalnym poborze mocy. Przeprowadzone w ramach projektu studium wykonalności wykazało, że system powinien zainteresować wiele rynków w UE.

Nowoczesne alternatywny

Standardowy „wielofunkcyjny system detekcji” (MFDS) składa się z sześciu pachołków prowadzących, które generują bezpieczne pole radiowe na docelowej trasie, wykrywając i klasyfikując obiekty ze 100% dokładnością. System, który można umieścić przy wjazdach i wyjazdach z parkingów lub na autostradach, przekazuje dane pojazdów w czasie rzeczywistym do portalu internetowego. Oprócz kategoryzacji, innowacyjne czujniki umożliwiają wykrywanie kierunku, wielkości i prędkości pojazdów. Jak wspomina koordynator projektu Dennis Dorn, okazało się to najtrudniejszym aspektem projektu MFDS: „Wyzwaniem jest opracowanie nowych czujników, które będą w stanie wykrywać i klasyfikować ruch na tyle dokładnie, aby móc uzyskać wymagane standardy i certyfikaty”.

Dane zgromadzone przez MFDS mogą być przeglądane centralnie za pośrednictwem portalu internetowego lub bezpiecznie redystrybuowane za pośrednictwem interfejsów i chmury wśród kierowców lub odpowiednich organów. Zasadnicze znaczenie ma zintegrowanie systemu z istniejącymi pachołkami prowadzącymi, dzięki czemu instalacja staje się bardziej ekonomiczna i bezproblemowa.

W zakończonej niedawno fazie 1 projektu zespół opracował studium wykonalności. Przeprowadzone następnie badanie rynku, uwzględniające opinie klientów, utorowało drogę do założenia nowego przedsiębiorstwa (S-Tec GmbH) oraz do realizacji fazy 2. Faza 2 pozwoli określić strategicznych współpracowników i zakres wymagań prawnych oraz zaplanować techniczne i komercyjne prace przygotowawcze w celu sfinalizowania systemu pod kątem wielu scenariuszy i rynków.

Niemieckie Ministerstwo Transportu oceniło już elementy systemu na drogach testowych. Pierwszym zastosowaniem systemu MFDS, wybranym do wdrożenia pod koniec 2018 r., jest funkcja naliczania opłat parkingowych (bez klasyfikacji). Wśród dodatkowych funkcji planowanych w fazie 2 można wymienić wdrożenie klasyfikacji naliczania opłat parkingowych, a także wykrywanie pojazdów jadących pod prąd. Jak wyjaśnia Dorn, „rozmowy z właściwymi organami naprowadziły nas na pomysł wielofunkcyjnego wykorzystania systemu, obejmującego na przykład parkowanie i liczenie pojazdów”. Docelowo do 2024 r. w całej UE ma zostać rozmieszczonych ponad 6500 urządzeń.

Korzyści dla wszystkich użytkowników dróg

System może działać na wielu rynkach. Jak podsumowuje Dorn: „System będzie korzystny dla wszystkich użytkowników dróg, ponieważ poprawi się bezpieczeństwo drogowe, zwłaszcza na autostradach, miejsca parkingowe będą lepiej wykorzystywane, a także znacznie zmniejszą się korki dzięki połączeniu zarządzania ruchem z miejskimi miejscami parkingowymi. Dane można również wykorzystać do lepszego planowania zarządzania zasobami – począwszy od organów zatrudniających pracowników, a skończywszy na kierowcach ciężarówek planujących czas przerw na odpoczynek”. Dostępne są również rynki komercyjne, na przykład dotyczące naliczania opłat parkingowych przy stadionach czy powierzchniach wystawienniczych.

Aby te pełne korzyści stały się namacalne, zespół stara się pokonać szereg wyzwań. System musi najpierw zostać dopracowany i przetestowany, zwłaszcza na potrzeby rynku publicznego, co oznacza przetestowanie innowacyjnej technologii czujników – rdzenia systemu – w celu zapewnienia niezawodności niezależnie od warunków pogodowych. Następnie możliwe będzie wyprodukowanie i zmontowanie systemu

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MFDS, transport, inteligentne miasta, ruch uliczny, bezpieczeństwo drogowe, parkowanie, zintegrowane, klasyfikacja pojazdów, korki, czujniki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę