Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

WUUDIS — Wynik w skrócie

Project ID: 774465
Kraj: Finlandia
Dziedzina: Żywność i zasoby naturalne

Budowa kolejnej generacji inteligentnych narzędzi i metod zarządzania obszarami leśnymi

60% europejskich obszarów leśnych znajduje się w rękach osób prywatnych, które żyjąc w miastach, często nie wiedzą nawet, gdzie leży należący do nich fragment lasu. W tym samym czasie, wiele unijnych lasów mierzy się z różnymi zagrożeniami środowiskowymi, co stwarza potrzebę stosowania bardziej efektywnych metod zarządzania obszarami leśnymi, podobnymi do tych opracowanych w ramach projektu WUUDIS.
Budowa kolejnej generacji inteligentnych narzędzi i metod zarządzania obszarami leśnymi
W kontekście zagrożeń takich jak zmiana klimatu czy inwazje obcych gatunków władze martwią się o przyszłość lasów w Europie, dlatego promują lepsze metody zarządzania tymi obszarami. Jednak administratorom tych terenów brakuje obecnie skutecznych narzędzi do zarządzania nimi, w tym w szczególności umożliwiających usprawnienie handlu drewnem.

Finansowany z unijnych środków projekt WUUDIS zgromadził programistów i doświadczonych leśników na potrzeby opracowania opartego na chmurze rozwiązania webowego i mobilnego, które mogłoby być zdalnie sterowane i funkcjonować w czasie rzeczywistym. Narzędzie to powstaje z myślą o właścicielach terenów leśnych, kontrahentach i nabywcach drewna. Umożliwia śledzenie historii działań i dostarcza informacji na poczet przyszłych decyzji. Oferuje też możliwość aktualizacji stanu drewna, informując o uszkodzeniach spowodowanych przez wodę, erozję i choroby.

Dzielenie informacji o lesie i jego zasobności w drewno

Projekt WUUDIS ma na celu zapewnienie trwałości sektora leśnego. Technologia ta wykorzystuje zdalne wykrywanie obrazu do monitorowania wrażliwych obszarów leśnych tak, by możliwe było podjęcie działań zaradczych. Z rozwiązaniem tym skojarzona jest również aplikacja pokazująca rzeczywiste szkody i umożliwiająca zgłoszenie podjętych prac i przekazanie informacji dodatkowych, takich jak lokalizacja, zdjęcia i filmy. Co więcej, aplikacja dotycząca różnorodności biologicznej umożliwia każdej osobie znajdującej się w lesie zgłoszenie odkryć, które w przyszłości mogą posłużyć jako materiał referencyjny. Narzędzie to zaprojektowano tak, by umożliwiało szeroko zakrojone konsultacje w sieci partnerów, co ma zapewnić podejmowanie najlepszych z możliwych działań tam, gdzie to potrzebne. Jednym kliknięciem można również złożyć wniosek o dotację.

Seppo Huurinainen, koordynator projektu WUUDIS, wyjaśnia, jaki będzie spodziewany efekt jego realizacji: „Projekt może zrewolucjonizować przemysł leśny, umożliwiając lepsze i bardziej przejrzyste zarządzanie terenami leśnymi w sposób zdalny i prawie w czasie rzeczywistym. Nie tylko pozwala właścicielom lasów oszczędzać potrzebne zasoby, ale także generuje przychód poprzez wartość dodaną zgromadzonych w systemie danych, dotyczących na przykład częstotliwości prac porządkowych w danym obszarze, w postaci zagregowanej i przedstawionej w formie wizualnej.

Poza rozwojem technologii, pierwsza faza projektu skupiała się na badaniach rynku. Dla każdego z rynków docelowych, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Francji, Zjednoczonego Królestwa i Szwecji, przeprowadzono przegląd potencjału rynkowego, analizę konkurencji i potencjału partnerskiego. Ocena wykonalności technicznej została przeprowadzona poprzez zaangażowanie samorządów, organizacji generujących dochody i organizacji non-profit mających dostęp do krajowych elektronicznych danych o terenach leśnych, wraz z danymi GIS uzyskanymi od Finlandii, Republiki Czeskiej, Hiszpanii, Włoch i Belgii.

W trakcie opracowywania strategii wdrożenia na rynek i komercjalizacji okazało się, że atrakcyjnymi rynkami są Hiszpania i Włochy, gdyż oba obfitują w zasoby leśne i prowadzą politykę otwartą na międzynarodowy handel drewnem. Dla Hiszpanii ustalono, że potencjalna baza klientów obejmuje ponad pięć milionów prywatnych właścicieli lasów i około 11 000 usługodawców prac leśnych.

Pan Huurinainen wyjaśnia jednakże, że tam, gdzie rodzą się możliwości, istnieją także wyzwania: „Finlandia jest pionierem w procesie cyfryzacji lasów – w kraju tym przyjęto cel zakładający cyfryzację każdego hektara tamtejszych lasów do 2020 r. W innych państwach członkowskich UE nie ma podobnych planów, a co więcej, wiele planów zarządzania terenami leśnymi (ang. forest management plans, FMP) istnieje nadal wyłącznie na papierze. To jest punkt odniesienia, z którego musimy wyjść i w pierwszej kolejności doprowadzić do cyfryzacji planów zarządzania lasami, włączenia ich do projektu WUUDIS, a następnie systematycznie wdrażać takie rozwiązanie u partnerów związanych z terenami leśnymi”.

Działanie przeciwko spowodowanej przez człowieka zmianie klimatu oraz dla dobra gospodarki

Aby wpisać potrzebę skutecznego zarządzania lasami w kontekst, należy wskazać, że dla szerszej gospodarki UE na terenie 28 państw członkowskich znajdują się 183 miliony hektarów lasów i terenów zalesionych, co stanowi 43% powierzchni UE (z wyłączeniem jezior i dużych rzek) oraz 5% puli lasów w skali globalnej. W 2014 r. 20 państw członkowskich zainwestowało 3,19 mld euro w leśnictwo i pozyskiwanie drewna.

Myśląc o przyszłości, Huurinainen podsumowuje: „Zmierzamy do wdrożenia i gwałtownej komercjalizacji naszego rozwiązania, na początku w Hiszpanii i Włoszech. Przeprowadzimy to poprzez organizację w 2018 r. projektów pilotażowych na dużą skalę, po czym nastąpi pełne wdrożenie usługi. Wtedy pomyślimy o ekspansji na pozostałe kraje”.

Słowa kluczowe

WUUDIS, leśnictwo, różnorodność biologiczna, gospodarka leśna, drewno, klimat, inwazja gatunków, tereny zalesione, cyfryzacja, trwałość, ekosystem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę