Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

TraMOOC — Wynik w skrócie

Project ID: 644333
Źródło dofinansowania: H2020-EU.2.1.1.4.
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Gospodarka cyfrowa

Łatwiejszy dostęp do kursów MOOC

Naukowcy realizujący finansowany przez UE projekt TRAMOOC stworzyli wysokiej jakości usługę tłumaczenia maszynowego, dostosowaną specjalnie do dziedziny MOOC.
Łatwiejszy dostęp do kursów MOOC
Masowe otwarte kursy online (Massive Οpen Online Courses – MOOC) cieszą się coraz większą popularnością. Szacuje się, że obecnie 200 uniwersytetów na całym świecie oferuje ponad 1200 kursów MOOC. Kursy te prowadzone są przez ponad 1300 instruktorów i śledzone przez około 10 milionów użytkowników. Pomimo tej popularności, bariera językowa znacznie ogranicza dostępność MOOC, ponieważ zdecydowana większość kursów prowadzona jest po angielsku.

Mimo że konieczność tłumaczenia treści MOOC deklaruje większość organizatorów kursów, dotychczasowe rozwiązania były fragmentaryczne, oparte na tłumaczeniu przez człowieka i wdrażane w trybie offline. W ramach finansowanego przez UE projektu TRAMOOC rozwiązano ten problem, tworząc wysokiej jakości platformę tłumaczeń maszynowych (MT), która poświęcona jest różnego rodzaju treściom edukacyjnym MOOC, w tym zadaniom, testom, prezentacjom, napisom do wykładów i dyskusjom na forach.

Rezultatem jest pierwsza bezpłatna i otwarta usługa tłumaczeniowa, która wykorzystuje modele tłumaczenia maszynowego oparte na sieciach neuronowych (NMT) w treściach edukacyjnych. System TRAMOOC zapewnia dokładne i spójne tłumaczenie tych treści z języka angielskiego na 11 języków europejskich i BRIC (BG, CS, DE, EL, HR, IT, NL, PL, PT, RU, ZH), które były trudne do tłumaczenia za pomocą wcześniejszych rozwiązań MT.

„Chociaż istniejące usługi tłumaczenia maszynowego mają zwykle charakter ogólny, po ich dostosowaniu do konkretnej dziedziny, takiej jak MOOC, można osiągnąć znaczną poprawę wyników MT w tej dziedzinie”, mówi koordynator projektu dr Valia Kordoni. „Projekt TRAMOOC odpowiada na tę potrzebę i oferuje wysokiej jakości usługę tłumaczenia maszynowego, specjalnie dostosowaną do dziedziny MOOC”.

Wielofunkcyjny system typu open source

Platforma open source TRAMOOC wykorzystuje najnowocześniejszą architekturę tłumaczeń opartą na sieciach neuronowych oraz innowacyjne techniki adaptacji dziedzin. Takie połączenie technologii znacznie zwiększa płynność i dokładność tłumaczenia. Uzyskano znaczną poprawę w porównaniu z konwencjonalnymi systemami automatycznego tłumaczenia statystycznego opartego na zdaniach (PBSMT). System TRAMOOC może tłumaczyć różne formaty plików, w tym HTML, napisy filmowe i dokumenty Microsoft Office, zarówno w trybie tłumaczenia synchronicznego, jak i asynchronicznego. Jest również w stanie obsługiwać takie formaty plików jak HTML, napisy i dokumenty Microsoft Office oraz zwracać przetłumaczone materiały w takim samym formacie, w jakim zostały pierwotnie otrzymane. „Ponadto, ponieważ jest to system open-source, każde rozwiązanie tłumaczenia maszynowego dla dowolnego języka może być łatwo zintegrowane z platformą”, dodaje dr Kordoni.

Oprócz platformy TRAMOOC badacze opracowali również innowacyjny model oceny tłumaczeń, który ulepsza istniejące narzędzia i zasoby językowe. „Funkcja ta pozwala badaczom na testowanie zaawansowanych narzędzi i rozwiązań, które zostały stworzone w ramach projektu, wraz z odpowiednimi modelami licencji, jak również pakietami oprogramowania do tworzenia najnowocześniejszych systemów tłumaczenia tekstów edukacyjnych”, wyjaśnia dr Kordoni. „Procesy trenowania modeli tłumaczeniowych, procesy uruchamiania zasobów i metodologie eksploracji tekstu tworzą wspólnie bibliotekę algorytmów, które powinny być nieocenione dla naukowców”.

Otwieranie drzwi

Kluczowym rezultatem projektu jest to, że umożliwia on dostęp do kursów MOOC jeszcze większej liczbie użytkowników. „Dla wielu obywateli Europy i ludzi na całym świecie projekt TRAMOOC otwiera drzwi do multimedialnych treści edukacyjnych, które wcześniej były niedostępne z powodu ograniczeń językowych”, podsumowuje dr Kordoni. „Teraz każdy może skorzystać z kursów MOOC, aby podnieść swoje kwalifikacje i zwiększyć szanse zatrudnienia.”

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

TRAMOOC, MOOC, tłumaczenia maszynowe, Unia Europejska, UE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę