Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ENATRANS — Wynik w skrócie

Project ID: 646113
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Zdrowie

Przekładanie wyników innowacyjnych badań medycznych na zastosowania kliniczne

Droga od rozwoju nanoleków po ich wprowadzenie do systemów opieki zdrowotnej jest długa i kręta. W ramach finansowanego ze środków UE projektu połączono różne usługi, narzędzia i wiedzę specjalistyczną z zakresu innowacji, aby ułatwić ten proces.
Przekładanie wyników innowacyjnych badań medycznych na zastosowania kliniczne
Inżynieria tkankowa, naprawa narządów, spersonalizowane sposoby leczenia – przyszłość medycyny jest niezmiernie ekscytująca. Jednak podczas gdy naukowcy wprowadzają innowacje w sposobach diagnozowania i leczenia chorób, takich jak nowotwory czy choroby zwyrodnieniowe, przeniesienie tych ważnych odkryć z laboratorium do szpitali i na rynek jest niezwykle skomplikowane.

Badacze mogą być doskonale przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami naukowymi, ale potrzebują wsparcia w przełamywaniu barier związanych z regulacjami lub finansowaniem. Przekładanie wynalazków lub wyników projektów badawczych na terapie lub produkty lecznicze jest złożonym procesem. MŚP i naukowcy pracujący nad rozwojem tych koncepcji, które przyspieszą rozwój medycyny, potrzebują fachowego doradztwa, aby spełnić wymogi agencji regulacyjnych i refundacyjnych oraz dużych przedsiębiorstw przemysłowych, a także aby móc skutecznie analizować potrzeby kliniczne.

„Duża złożoność kontekstu może być zniechęcająca. Dlatego zespół projektu ENATRANS stworzył sieć wsparcia dla MŚP, oferującą porady ekspertów w kwestiach, takich jak własność intelektualna, modele biznesowe, strategie finansowania itp.”, wyjaśnia koordynator projektu, Nicolas Gouze.

Wspieranie naukowców i przedstawicieli przemysłu w działaniach translacyjnych

Wszyscy partnerzy projektu ENATRANS zajmują solidną pozycję w europejskim sektorze nanomedycyny, a ich fachowa wiedza miała duży wpływ na powodzenie projektu. Rada doradcza ds. translacji wyników badań w dziedzinie nanomedycyny (TAB) była głównym instrumentem, za pośrednictwem którego naukowcy i MŚP otrzymywali indywidualne porady. „Rada wspierała innowatorów w dziedzinie nanomedycyny, pomagając im w przekładaniu wyników ich projektów na rozwiązania o potencjale rynkowym”, mówi Gouze.

Po zidentyfikowaniu obiecujących projektów rada TAB pomogła im w kwestiach takich, jak dostęp do centrów klinicznych na potrzeby prowadzenia wstępnych badań na pacjentach, porady na temat zgodności z wymogami regulacyjnymi lub pomoc w znalezieniu finansowania w celu zwiększenia skali procesów.

Rada TAB okazała się tak wielkim sukcesem, że postanowiono rozszerzyć jej koncepcję poza Europę. W trakcie projektu potwierdzono i zwalidowano również inne koncepcje i narzędzia. Należą do nich kompendium dotyczące skutecznej translacji, Nagroda NanomedŚwiatowy dzień nanomedycyny na rzecz walki z rakiem, podręcznik Nanomed oraz mapa Nanomed.

Za pośrednictwem webinarów poświęconych wprowadzaniu innowacji medycznych i farmaceutycznych na rynek zespół projektu dzieli się wiedzą na temat przemysłowych i klinicznych potrzeb uczestniczących MŚP i pracowników naukowych.

Kto odnosi korzyści?

Zespół 12 ekspertów wysokiego szczebla zapewniał szczegółowe indywidualne usługi doradcze zespołom ponad 80 unijnych projektów na różnych etapach dojrzałości za pośrednictwem rady TAB. Przedmiotem niektórych z tych projektów jest walka z globalnymi chorobami, takimi jak rak, stwardnienie rozsiane lub infekcje płuc. Dzięki wsparciu w zakresie rozwoju działalności biznesowej zapewnianemu przez radę TAB pozyskano prawie 15 mln EUR finansowania, dzięki czemu utworzono dwie spółki typu start-up i zawarto dwie umowy licencyjne z sektorem przemysłowym.

Partnerzy projektu ENATRANS pozyskali finansowanie działalności rady TAB na kolejne 3 lata. Rada będzie dalej funkcjonować w ramach unijnego projektu NOBEL, oferując usługi podmiotom realizującym projekty z dziedziny nanomedycyny. Jednocześnie będzie wspierać projekty ukierunkowane na rozwój innych kluczowych technologii dla sektora opieki zdrowotnej. Wnioski można składać tutaj.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

ENATRANS, nanomedycyna, terapia przeciwnowotworowa, nowotwór, leki, obrazowanie, badania kliniczne, nanonośniki, nanodiagnostka, biomarkery nanoteranostyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę