Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

RADARR — Wynik w skrócie

Project ID: 775827
Kraj: Republika Czeska
Dziedzina: Technologie przemysłowe, Transport i mobilność

Technologia mikrofalowa do naprawy nawierzchni asfaltowych

Innowacyjna technologia mikrofalowa oferuje radykalnie nową, przyjazną dla środowiska metodę naprawy nawierzchni asfaltowych. Zespół finansowany przez UE poczynił postępy w zakresie kroków niezbędnych do zweryfikowania technologicznej i ekonomicznej wykonalności tej techniki.
Technologia mikrofalowa do naprawy nawierzchni asfaltowych
Technologia mikrofalowa jest korzystna zarówno dla właścicieli, jak i operatorów infrastruktury, zwiększa bezpieczeństwo drogowe oraz przyczynia się do poprawy płynności transportu w Europie, i dzięki temu ma szansę zapoczątkować nową erę w dziedzinie nawierzchni asfaltowych. Pozwala ona na wykonywanie trwałych i bezproblemowych napraw, a w porównaniu z obecnie stosowanymi technologiami jest prosta, szybsza w zastosowaniu oraz bardziej efektywna i ekonomiczna.

Takie właśnie główne wnioski płyną ze studium wykonalności przeprowadzonego przez zespół, którego prace zostały sfinansowane ze środków unijnych. Projekt RADARR miał jeden podstawowy cel: „Przygotowanie studium wykonalności dotyczącego komercjalizacji maszyny FT3”, tłumaczy Václav Mlynařík, partner projektu. Urządzenie wykorzystuje energię mikrofalową do skutecznej naprawy dróg i nawierzchni asfaltowych, w tym dziur.

Przełomowe rozwiązanie do naprawy asfaltu

Podczas projektowania studium wykonalności i przeprowadzania związanych z nim badań rynkowych partnerzy wspólnie z zainteresowanymi stronami omawiali cechy maszyny FT3 oraz wyszczególnili kwestie kluczowe dla jej pomyślnej komercjalizacji. „Nasi klienci przykładają dużą wagę do czasu, sprawności i jakości napraw”, mówi Mlynařík. „Wyniki tych analiz pomogły w opracowaniu biznesplanu na rzecz komercjalizacji maszyny FT3”.

Zaproponowano optymalizację cech produktu w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klienta, a wyniki zostały zawarte w strategii rozwoju. Proponowana optymalizacja pozwoli na dostarczenie innowacyjnego rozwiązania do naprawy asfaltu, odznaczającego się wyższą jakością niż obecnie stosowane technologie. „Wierzymy, że mikrofalowa technologia napraw stanie się wkrótce nowym standardem w wysokiej jakości naprawach nawierzchni asfaltowych”, mówi Mlynařík.

W nadchodzących latach możliwe będzie zaoferowanie zupełnie nowej technologii, która może przyczynić się do poprawy jakości infrastruktury drogowej w UE. Kolejną zaletą jest możliwość znacznego ograniczenia zużycia zasobów w związku z utrzymaniem dróg. Ponadto, w zależności od jakości podbudowy drogi, technologia mikrofalowa może podwoić żywotność obecnie stosowanych napraw, co przełoży się na znaczne oszczędności ogólne i będzie oznaczać wielką szansę rynkową dla jej twórcy, firmy FUTTEC.

Rozwijanie technologii i know-how

W projekcie RADARR opracowano również produkt uzupełniający: piec mikrofalowy do asfaltu, którego prototyp niedawno zbudowano. Zespół projektowy pracuje nad zwiększeniem wydajności energetycznej pieca, aby umożliwić przygotowywanie gorącej mieszanki asfaltowej na placu budowy. Przygotowywana na miejscu gorąca mieszanka asfaltowa skraca czas naprawy i może być również używana do konwencjonalnych remontów.

Partnerzy projektu uczestniczyli w targach oraz konferencjach branżowych i zademonstrowali technologię potencjalnym klientom. Podjęli współpracę z Centrum Technologicznym CAS (krajowym punktem kontaktowym (KPK) w Republice Czeskiej) oraz uczestniczyli w seminariach i warsztatach dotyczących instrumentu Komisji Europejskiej na rzecz MŚP. Mlynařík zwraca uwagę na docenienie przez zespół usługi coachingu świadczonej przez KPK: „Coaching naprawdę pomógł nam zidentyfikować kluczowe punkty i skupić się na nich na początku projektu”.

Od studium wykonalności do komercjalizacji

Kontynuowane będą prace nad komercjalizacją urządzenia FT3, przy czym pomóc ma w tym faza 2. instrumentu na rzecz MŚP. Umowa o grant w ramach fazy 2. przyspieszyłaby realizację kosztownych etapów końcowych potrzebnych do wprowadzenia FT3 na rynek. „Planujemy zoptymalizować właściwości produktu i zaoferować go na rynku wraz z uzupełniającym go piecem mikrofalowym do asfaltu, który będzie używany do miejscowych napraw nawierzchni, a także innymi akcesoriami”, wyjaśnia Mlynařík.

Przeprowadzone przez RADARR studium wykonalności stanowi ważny krok w kierunku osiągnięcia ogólnego celu dotyczącego komercjalizacji oraz przyciągnięcia potencjalnych inwestorów. „Wspólnie będziemy w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązanie do naprawy nawierzchni asfaltowych”.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

RADARR, technologia mikrofalowa, maszyna FT3, nawierzchnia asfaltowa, naprawy nawierzchni
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę