Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

OBSERVE — Wynik w skrócie

Project ID: 665136
Źródło dofinansowania: H2020-EU.1.2.1.
Kraj: Niemcy
Dziedzina: Społeczeństwo

Technologie, które warto śledzić

Przyszłe i powstające technologie (FET) mogą ostatecznie doprowadzić do zrewolucjonizowania europejskich społeczeństw. Unia Europejska musi wiedzieć, jakie są prawdopodobne obszary oddziaływania tych technologii, aby mogła w nie odpowiednio inwestować i je wspierać. Zespół unijnych badaczy sporządził wykaz 171 takich obszarów, pochodzących z tradycyjnych i nietradycyjnych źródeł innowacji.
Technologie, które warto śledzić
FET to technologie, które mogą mieć istotny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo europejskie. FET wiążą się z ryzykownymi, czasochłonnymi i interdyscyplinarnymi badaniami, które stanowią podstawę dla technologii nowej generacji. Dlatego też identyfikacja i rozwój technologii mają priorytetowe znaczenie dla unijnych instytucji zajmujących się tą dziedziną.

Finansowany przez UE projekt OBSERVE powstał w celu określenia możliwości prowadzenia badań nad FET. W ramach prac dokonano przeglądu literatury naukowej oraz przedstawiano zainteresowanym stronom i ekspertom sugestie w formie dialogu.

Partnerzy projektu zbadali potencjał FET, analizując szereg nowych zjawisk. Chociaż większość badaczy śledzi bieżące postępy nauki, według koordynatorki projektu OBSERVE, dr Philine Warnke, większość z nich skupia się na własnych dziedzinach. Badania nad innowacjami sugerują tymczasem, że przełomowe odkrycia rzadko są efektem badań podstawowych – innowacje wynikają z połączenia wielu źródeł. W związku z tym w ramach projektu badano wiele różnych dziedzin.

„W projekcie OBSERVE czerpaliśmy ze sztuki, science fiction i nauk społecznych, które nie są zazwyczaj postrzegane jako źródła nowych perspektyw w nauce i technologii”, wyjaśnia dr Warnke. „Nasze rozumowanie było takie, że nowe rzeczy powstają zazwyczaj w wyniku interakcji między zmianami społecznymi i technologicznymi, więc warto przyjrzeć się pełnemu spektrum przemian”.

Nowe zagadnienia

W ramach projektu OBSERVE opublikowano raport zawierający 171 pozycji, które można uznać za potencjalnie nowe zagadnienia, podzielonych na 44 grupy. W porządku malejącym, pięć najważniejszych grup to: społeczeństwo maszyn, rzeczywistość mieszana (vr+), zrozumienie i wpływanie na zachowanie człowieka, ulepszanie człowieka oraz rozproszone platformy współpracy.

Badacze projektu zaprezentowali te informacje również w postaci zbioru 171 kart. Karty zawierają podstawowe informacje na każdy z tematów i zostały zaprojektowane tak, aby stymulować strategiczne rozmowy podczas cyklu warsztatów.

Wychodząc od 171 tematów, w stopniowym procesie interakcji online i osobistych z ekspertami, zespół stworzył zestaw 35 „kluczowych punktów zmian”, które obejmują szeroki zakres aspektów, w tym m.in. zarządzanie bakteriami, systemy wykrywania wielu sygnałów, wiek Słońca i systemy zapewniające prywatność. Kompletne sprawozdanie można pobrać ze strony internetowej.

Technologia wciąż może się wiele nauczyć od ludzi

Badanie nie przebiegało dokładnie zgodnie z planem. Pierwotnie zespół planował zastosować w przybliżeniu taką samą liczbę półautomatycznych i ręcznych wyszukiwań. W trakcie badań okazało się jednak, że nie będzie można wykorzystać metod automatycznych w tak szerokim zakresie, jak przewidywali uczeni.

„Zupełnie nie doceniliśmy wyzwania, jakim jest całkowicie otwarte podejście do badań przesiewowych”, mówi dr Warnke. „W szczególności zautomatyzowana analiza publikacji z bazy Web of Science nie dawała zbyt wartościowych wyników”. Zespół polegał zatem w o wiele szerszym zakresie na wyszukiwaniu prowadzonym przez człowieka.

W końcowej fazie projektu udoskonalono metodologię radarową FET stosowaną w trakcie badań. Sprawozdanie można pobrać z Internetu. Zdaniem badaczy metoda ta jest bardzo obiecująca. Mogą ją stosować przedsiębiorstwa i inne podmioty planujące podobne badania. Szczegóły tej metody opisano na stronie głównej projektu.

Dzięki projektowi OBSERVE Unia Europejska ma do dyspozycji pulę wyróżnionych tematów i może skoncentrować zasoby na ich priorytetowym rozwoju. Prowadzenie takich prac zwiększa również zdolność UE do zaangażowania się w przyszłe działania w zakresie prognozowania dotyczącego FET. W obu przypadkach badania te przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności i dobrobytu w Europie.

Słowa kluczowe

OBSERVE, technologie, nauka, społeczeństwo, innowacje, nowe technologie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę