Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

BUStoB — Wynik w skrócie

Project ID: 649737
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.3.7.
Kraj: Niderlandy
Dziedzina: Energia

Szkolenie pracowników budowlanych w zakresie energooszczędnych praktyk

Finansowany ze środków UE projekt BUStoB ma na celu pomóc branży budowlanej w nabyciu umiejętności potrzebnych do tego, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ europejskich zasobów budowlanych na środowisko.
Szkolenie pracowników budowlanych w zakresie energooszczędnych praktyk
Zespół unijnego projektu BUStoB (BUILD UP Skills to Business) pracuje nad wypełnieniem tej luki w umiejętnościach w Holandii. Głównym celem projektu jest opracowanie dużej liczby modułów szkoleniowych obejmujących szereg tematów związanych z umiejętnościami z zakresu ochrony środowiska dla personelu budowlanego i montażowego. „Projekt wykracza poza samo projektowanie szkoleń”, mówi koordynator projektu, Peter Smulders. „W celu zapewnienia zrównoważonego środowiska budowlanego naukowcy poszukiwali nowych sposobów stymulowania zapotrzebowania, tak aby więcej pracowników uczestniczyło w szkoleniu umiejętności z zakresu ochrony środowiska”.

Oprócz projektowania i promowania modułów szkoleniowych zespół projektu opracował także metodę szybkiej oceny umiejętności. „Oceny te pomagają w podnoszeniu świadomości wśród pracowników w zakresie znaczenia energooszczędnego projektu budynku, identyfikacji braków umiejętności i promowaniu zapotrzebowania na szkolenia”, wyjaśnia Smulders. „Mają one zapewniać łatwy sposób podkreślenia potrzeby uczestniczenia w całym szkoleniu”.

Jest do tego aplikacja

W ramach projektu opracowano łącznie 76 krótkich kursów e-learningowych, dotyczących m.in. technologii nZEB, zapewnienia jakości i umiejętności interdyscyplinarnych. Wiele z tych kursów jest dostępnych za pośrednictwem mediów internetowych, w tym aplikacji doradczej Build Up Skills. „Włączyliśmy narzędzie do oceny uczenia się na podstawie błędów budowlanych do kilku naszych modułów szkoleniowych”, mówi Smulders. „Nasi instruktorzy mogą wykorzystać krótki zestaw pytań do oceny, aby zwiększyć oddziaływanie szkolenia”.

Oprócz tego narzędzia do oceny aplikacja zapewnia również bezproblemowy i bezpłatny dostęp do wszystkich modułów e-learningowych BUStoB, wraz ze specyficznymi dla stanowisk przeglądami innych możliwości kształcenia. „Nasze internetowe instrumenty do rozpowszechniania i promowania szkoleń okazały się bardzo przydatne w projektach tego rodzaju”, dodaje Smulders. Podkreśla, że​aplikacja została w dużej części sfinansowana przez firmę OTIB, partnera projektu. Od tego czasu firma OTIB przekazała aplikację konsorcjum, udostępniając ją innym projektom finansowanym ze środków UE.

Od popytu do działania

Dzięki skupieniu się na praktycznych informacjach i partnerstwach regionalnych projekt przyczynił się do zwiększenia zapotrzebowania na szkolenia z zakresu ochrony środowiska. „Jesteśmy bardzo dumni z partnerstw, jakie nawiązaliśmy w trakcie projektu, np. między sektorem budowlanym i montażowym, instytutami kształcenia zawodowego oraz władzami lokalnymi i krajowymi”, mówi Smulders. „W rezultacie zasoby szkoleniowe opracowane w ramach projektu BUSTOB odgrywają centralną rolę w programie działań na rzecz kapitału ludzkiego w naszym krajowym porozumieniu energetycznym”.

Badacze z zespołu projektowego finalizują teraz moduły szkoleniowe i poszerzają ich dostępność w aplikacji doradczej Build Up Skills. Po zakończeniu skupią się na wdrażaniu wyników ich prac w praktyce poprzez zachęcanie branży budowlanej do zajęcia się potrzebą rozwoju umiejętności z zakresu ochrony środowiska poprzez szkolenia BUStoB. „Ponieważ projekt dobiega końca, stoimy teraz przed wyzwaniem, jakim jest skłonienie pracodawców i pracowników do korzystania ze szkoleń”, mówi Smulders. „W końcu czym innym jest podnoszenie świadomości, a czym innym jej przekładanie na konkretne działania”.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

BUStoB, efektywność energetyczna, energia odnawialna, budownictwo ekologiczne, Unia Europejska, UE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę