Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ingREeS — Wynik w skrócie

Project ID: 649925
Źródło dofinansowania: H2020-EU.3.3.7.
Kraj: Słowacja
Dziedzina: Energia

Szkolenia z zakresu ekologii dla kierowników budowy

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ingREeS opracowali programy szkoleniowe z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach skierowane do profesjonalistów z branży budowlanej na poziomie średnim i wyższym.
Szkolenia z zakresu ekologii dla kierowników budowy
Zespół projektu wyznaczył sobie dwa cele. Po pierwsze, przeanalizował dostępną w branży budowlanej wiedzę na temat efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach. Po drugie, badacze sprawdzili, jakich umiejętności brakuje i jakie działania należy podjąć, aby przekazać te umiejętności specjalistom z sektora budowlanego.

Chociaż projekt był skierowany do rzemieślników i pracowników budowlanych, partnerzy na Słowacji i w Czechach zdecydowali się rozszerzyć jego zakres, aby zaspokoić potrzeby w zakresie umiejętności i wiedzy specjalistów budowlanych na poziomie średnim i wyższym. Rezultatem było rozpoczęcie finansowanego ze środków UE projektu ingREes (Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable Energy Sources in Buildings).

„Zdaliśmy sobie sprawę, że aby osiągnąć nasze cele, nie możemy ograniczyć zakresu projektu do osób, które pracują przy budowie budynków”, mówi Frantisek Doktor, koordynator projektu IngREeS. „Celem tego projektu było zadbanie o to, aby projektanci, decydenci i kierownicy budowy, którzy kierują pracami budowlanymi, posiadali umiejętności i wiedzę potrzebną do tego, aby uwzględnić efektywność energetyczną i energię odnawialną w ich codziennych procedurach.

Akredytowane programy szkoleniowe

W ramach projektu opracowano krajowe standardy kwalifikacji i programy szkoleniowe w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach przeznaczone dla czeskich i słowackich specjalistów budowlanych na poziomie średnim i wyższym. Szkolenia odbywają się poprzez połączenie lekcji w klasie, nauki na odległość i praktycznych demonstracji. Pod koniec programu uczestnicy są oceniani przy wykorzystaniu testów online, a na podstawie uzyskanych wyników otrzymują oficjalne świadectwo ukończenia kursu.

Zachęcenie kierowników do udziału w szkoleniach nie było jednak proste. Przykładowo na Słowacji problemem był brak kultury ustawicznego kształcenia i szkolenia wśród inżynierów budownictwa. W Republice Czeskiej, pomimo rozwiniętej kultury kształcenia ustawicznego, brakowało szkoleń dotyczących efektywności energetycznej. „Aby odnieść sukces, musieliśmy zwrócić szczególną uwagę na innowacyjność programów, zapewnić łatwy dostęp do szkoleń i skupić się na jakości i wartości przekazywanych treści”, mówi Doktor. „Ponieważ informacje musiały być aktualne, zaprojektowaliśmy system tak, aby mógł być łatwo aktualizowany i dostosowywany do najnowszych wiadomości i wydarzeń”.

Nowa klasa akredytowanych specjalistów

Wysiłki się opłaciły: ponad 900 specjalistów średniego i wyższego szczebla otrzymało certyfikaty – znacznie ponad przewidywane 700. Ponadto opinie zwrotne od uczestników pokazują, że ponad 60% uzyskanych informacji było dla nich zupełnie nowe, a pozostała wiedza pozwoliła im na głębsze zrozumienie znanych pojęć. „Uczestnicy będą teraz wykorzystywać te informacje w codziennej pracy jako architekci, kierownicy budowy, przełożeni i doradcy ds. zrównoważonego rozwoju”, dodaje Doktor. „Doprowadzi to nie tylko do znacznej poprawy jakości ich pracy, ale także zapewni, że budynki, za które są odpowiedzialni, osiągną założone cele w zakresie efektywności energetycznej”.

Nawet po oficjalnym zakończeniu projektu szkolenia będą kontynuowane. „Partnerzy projektu nie tylko nadal prowadzą szkolenia, ale także poprawiają ich treść i zwiększają oddziaływanie”, dodaje Doktor. „Przykładowo dodajemy szkolenia dotyczące tego, w jaki sposób specjaliści z branży budowlanej mogą wdrażać modelowanie informacji o budynku w całym cyklu życia budynku”.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

ingREeS, efektywność energetyczna, energia odnawialna, budownictwo ekologiczne, Unia Europejska, UE
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę